Archive for category Tidningar

Populär historia

pophistoriaPopulär historia är en historisk tidsskrift som kommer ut en gång i månaden sedan 1991. Varje nummer är på ungefär 70 sidor artiklar, recensioner och bilder. Artiklarna är för det mesta skrivna av forskare, akademiker och vetenskapsjournalister. På hemsidan finns dessutom ett gediget arkiv med mängder av material. Tyvärr består de arkiverade artiklarna enbart av text, med få undantag.

Jag har prenumerat på tidningen sedan ett drygt år och använt mig av den i min undervisning vid ett flertal tillfällen. Artiklarna är välskrivna och begripliga även för gymnasieelever. Arkivet på hemsidan kan dessutom användas som en källa till information för elevernas egna arbeten och uppsatser. Tidningen är utmärkt, både som fortbildning för läraren och som ett hjälpmedel i undervisningen.

Tags:

The Economist

The Economist är ett brittiskt magasin som kommer ut en gång i veckan och handlar om världspolitik, ekonomi och vetenskap. Det är en tidning som läses över hela världen och trycks i miljonupplaga. Omfånget varierar ifrån olika nummer; ibland ligger sidantalet på 60-70 och när specialbilagor ingår kan det gå en bra bit över 100 sidor. Dagsaktuella frågor och konflikter analyseras betydligt mer djupgående än i tv-nyheterna.

Det här är en suverän tidning som jag prenumererat på i ett drygt år nu. Personligen tycker jag att den är ett par strå vassare än jämförbara publikationer som Times och Newsweek och långt bättre än svenska magasin som Fokus. Man kan få ordentlig information om vad som händer utan att för den sakens skull behöva läsa igenom hela tidningen. I början av varje nummer ingår en kort nyhetssammanfattning som man kan skumma igenom på några minuter.

Eftersom The Economist är på engelska – och en ganska avancerad engelska dessutom – kan det vara svårt att använda den rakt av i undervisningen. Den är utmärkt som fortbildning för den intresserade läraren, men mindre lämpad att lämna ut direkt till elever, om inte dessa är duktiga på engelska och intresserade.  Men det går också att ladda ner en inläst version av varje nummer direkt ifrån The Economists hemsida (förutsatt att man är prenumerant förstås). Uppläsarna talar en tydligt och begripligt brittisk engelska. Jag har spelat upp nyhetssammanfattning – som ligger på ungefär sex minuter – för mina elever när vi har arbetat med internationell politik i Samhällskunskapen och sedan förklarat de olika nyheterna mer i detalj. Det har fungerat förvånansvärt bra och även om eleverna inte har förstått precis allt, så har de hängt med bra under den efterförljande förklaringen. Använder man sig av Nutidsorientering eller motsvarande så går de bra att kombinera med varandra.

Jag kan rekommendera The Economist till de flesta lärare, framförallt de som jobbar på gymnasiet.

Tags:

Att använda media i undervisningen

Min ambition är att på sikt recensera och diskutera hur olika böcker, tidningar och filmer kan användas i undervisningssyfte. Som en inledning till detta ambitiösa projekt tänkte jag rent allmänt reflektera över hur jag använder dessa redskap i min lärargärning och vilka möjligheter och svårigheter som är förknippade med dem.

Media kan användas för två syften: fortbildning och som undervisningshjälpmedel. Lärare bör vara allmänbildade, i synnerhet de som undervisar i Samhällskunskap. Därför skadar det inte att de håller sig någorlunda uppdaterade om dagaktuella händelser och politik. Det är också en bra bonus att koppla undervisningen till sådant som för tillfället är i fokus och diskuteras av eleverna. Hur påverkar det amerikanska presidentvalet oss i Sverige? Vad får den finansiella krisen för effekter för de elever som tar studenten nu? Vem är ansvarig för miljöproblemen?

Personligen föredrar jag att ha kontroll över alla aspekter av min undervisning. Även om jag inte planerar allting in i minsta detalj så vill jag inte göra mig beroende av faktorer som jag inte kan råda över. Använder man sig av olika former av massmedia finns risken att man råkar ut för något förargligt tekniskt problem som man inte kunde förutse. En DVD-spelare kanske går sönder, böcker saknas eller är trasiga, bandspelaren är utlånad. Sådant är väldigt frustrerande och avskräcker ibland ifrån att använda sig av något mer avancerat än tavla och kursböcker. Men om man bara har en viss framförhållning så brukar det ändå gå vägen.

Film och tv-serier

Filmer har blivit ett vanligt inslag i undervisningen och är något som eleverna ofta själva efterfrågar. De är lätta att använda sig av och tacksamma att stoppa in i ett arbetsområde. Ett vanligt problem som jag själv brottas med är att filmerna blir en belöning och inte något som är integrerat i den övriga undervisningen. Särskilt inte när det handlar om spelfilmer. Dokumentärer brukar ha en mer naturlig koppling till arbetsområdet. Pratar man om andra världskriget så är det naturligt att visa en film som ”Schindlers list” och utgå ifrån att den är mer eller mindre självförklarande. Filmer är ofta runt två timmar långa och varar mellan två och tre lektioner. När filmen är slut vill eleverna gå och då är det svårt att komma där med några hastigt påkomna diskussionsfrågor.

Jag tycker att man, så långt det går, ska bibehålla kontrollen över upplägget och se till att alla delar av undervisningen är genomtänkta och har ett syfte. Man ska ej heller vara rädd för att bara visa en scen eller ett kortare klipp ifrån en film. Det är inte alltid som det är nödvändigt att visa hela filmen för att illustrera en poäng. Ett avsnitt av en tv-serie kan också vara lättare att klämma in i ett tajt planering jämfört med en hel film.

Jag skulle även vilja slå ett slag för att använda internets filmskatt. Sidor som YouTube innehåller visserligen mycket skräp men också en del användbara klipp. Ett tag fanns det ett klipp ifrån avrättningen av Saddam Hussein. Något sådant skulle kunna vara en vinjett både när man talar om Irakkriget och dödsstraff. Hans Rosling har också flera intressanta föreläsningar ute på nätet. SVT:s öppna arkiv innehåller mängder av material Att släppa ut en skock elever i en datorsal för dock med sig en del risker och att ordna fram projektor och dator kan också vara rätt krångligt. Men det skulle kunna vara en hemuppgift att se och reflektera över ett kortare filmklipp som finns allmänt tillgängligt på nätet.

Böcker och tidningar

Många elever är måttligt förtjusta i att läsa böcker och artiklar, i synnerhet sådant som skolan prackar på dem. Elevernas bristande läsvanor är ytterligare ett argument för att skolan ska ge dem texter att bearbeta, men det gäller att anpassa dem både till eleverna och ämnet. Dagstidningar, notiser och artiklar är dessutom betydligt mer lättlästa än många böcker. Särskilt dagstidningar är också bra på att sammanfatta teorier, konflikter och händelser med hjälp av enkla figurer.

Böcker har annars en unik förmåga att fånga och sätta ord på svåra och komplicerade känslor. Därför kan de vara användbara inom alla ämnen, även om läsningen av en hel bok kan ta mycket tid i anspråk. Det fungerar med kortare utdrag också, men det krävs en hel del arbete att läsa igenom en bok och plocka ut enskilda kapitel eller stycken.

Övrigt

Utöver de mer konventionella källorna film, böcker och tidningar finns det andra alternativ. Talböcker, radioprogram, ljudinspelningar, musik, bildspel, hemsidor och bloggar. När Sveriges egen utrikesminister är en aktiv bloggare blir plötsligt bloggen mer intressant både att använda och diskutera. Alla stora tidningar, företag och organisationer har egna hemsidor med alltmer avancerade inslag. SR har flera program som tar upp intressanta ungdomsfrågor. I somras höll komikern Nour El-Refai i ett intressant program när hon var sommarpratare. Det finns mycket som kan användas om man har lite fantasi.

Självpublicering

Slutligen vill jag slå ett slag för att låta eleverna själva publicera artiklar, tidningar och böcker. Det är idag möjligt att relativt billigt trycka upp sina egna alster på print on demand-sidor som Lulu och Vulkan. Många kommuner har dessutom egna tryckerier av enklare slag som skolan skulle kunna använda sig av. För att skapa en tryckfärdig produkt krävs det en del layoutarbete och engagemang.

Att publicera på en blogg eller hemsida är alldeles gratis och relativt enkelt. Många av eleverna har säkert erfarenhet av bloggande sedan tidigare.

Fördelen med att publicera sig själv är att resultatet bevaras och kan visas upp för andra. Det blir alltså något mer än bara en angelägenhet mellan lärare och elev.