Posts Tagged Aftonbladet

Om att debattera med Sverigedemokraterna

Efter Sverigedemokraternas debattartikel i Aftonbladet, har de övriga partierna skyndat till för att ta diskussionen med dem. Som vanligt är det bara invandring och muslimer som diskuteras. Att Sverigedemokraterna själva vill diskutera sin viktigaste fråga är inte särskilt konstigt, däremot är det märkligt att resten av partierna alltid angriper rakt på och låter Sd välja vad debatten ska handla om och hur den ska bedrivas. Varför inte diskutera något annat? Sd är faktiskt ett ganska litet missnöjesparti utan något större djup. Detta blir väldigt tydligt om man diskuterar något annat än deras paradgren: invandring och invandrare.  Hur tänker Sd lösa finanskrisen? Vad har de för åsikter om global uppvärmning? Hur ser en Sverigedemokratisk statsbudget ut? Och varför låter man Sd skrämmas med de hemska kriminella invandrarna när deras eget parti rymmer flera personer med ett minst sagt tvivelaktigt förflutet?

Det är tråkigt att när de etablerade partierna väl tar debatten, så gör de det halvhjärtat och utan större eftertanke. Resultatet blir att Jimmie Åkesson får gott om tid och utrymme att måla upp en förenklad nidbild av allt främmande.

Tags: ,

Om skolk I

Något senkommet finner jag en artikel om att Jan Björklund vill lagstifta bort skolket. Det kanske är väl optimistiskt att tro att man kan lagstifta bort skolk, men själva grundtanken är ändock god. Jag tycker absolut att skolk ska bestraffas mycket hårdare och att föräldrarna och CSN ska informeras i ett tidigt skede. Studiebidraget borde dras in mycket enklare och snabbare än idag. Jag tror att det bästa sättet vore att använda sig av någon form av enhetlig frånvarorapporteringssystem som automatiskt flaggar elever som varit borta för mycket och skickar informationen vidare till CSN och föräldrarna. Att läraren ska ringa ett samtal hem så fort som eleven är borta är dock orealistiskt. Med tanke på hur trög frånvarohanteringen ofta är, kan det ta längre tid än en dag innan man vet om frånvaron är ogiltig eller inte. Dessutom har lärarna redan nog att göra utan att behöva jaga föräldrar som inte alltid är vare sig lätta att nå eller intresserade av att ta itu med  sina barns skolkande.

Sedan finns det mer subtila problem som Jan Björklund nog inte tänkt på. Om eleven är din kund och bidrar till att finansiera skolans verksamhet så länge som han eller hon finns kvar, är man kanske inte så lika benägen att ta i med hårdhandskarna. Om tillräckligt många elever byter skola för att de känner sig påhoppade av nitiska lärare, riskerar dessa lärare att förlora jobbet. Skolans nuvarande finansieringssystem passar illa ihop med Jan Björklunds idéer om hårdare tag och mer disciplin. Eleverna kan med lätthet undslippa krav, ansvar och arbete genom att utnyttja sin rätt att välja skola. Det går inte att kombinera ”Kunden har alltid rätt” med ”Elever ska veta hut”.

Slutligen anar jag en liten smula förakt för de praktiska utbildningarna i Björklunds svar på frågan om hur man ska stävja skolkandet:

En stor del beror på att ungdomar är skoltrötta och att yrkesprogrammen på gymnasiet är väldigt teoretiska och akademiska. Jag tror att vi måste erbjuda betydligt mer yrkesförberedande utbildningar. Då tror jag att en del av de här eleverna skulle känna högre motivation.

Skolkarna är alltså främst yrkeselever, de skolkar ifrån kärnämneskurserna och lösningen ligger inte i att förändra och anpassa dessa kurser utan det handlar om att ta bort dem istället.

Tags: ,

Dåliga lärare får sänkt lön

I Trelleborgs kommun diskuterar man om gymnasielärarna löner ska baseras på hur väl deras elever presterar på de nationella proven. Om systemet införs så kommer det att gälla från och med nästa höst.

Själv ser jag en hel del potentiella problem förknippade med resonemanget bakom förslaget:

  • Praktiska problem: Det finns inte nationella prov för alla ämnen. Tvärtom är det matematik och språk som prövas nationellt. Vad ska man jämföra med när det gäller övriga kurser? Dessutom rättas de nationella proven lokalt och lärarna lär vara rätt motiverade att ge generösa betyg om deras lön hänger på det.
  • Ansvarsfrågan: Är det alltid lärarens fel om elever presterar dåligt? Vad har egentligen eleverna för eget ansvar för sin situation? Varför räknas bara deras prestationer vid ett enda tillfälle? Är alla andra prov och betygsgrundande uppgifter meningslösa?
  • Effektivitet: Finns inga bättre sätt att hjälpa elever och belöna duktiga lärare? Blir en ”dålig” lärare bättre om hennes lön sänks eller höjs ifrån ett läsår till ett annat?

Jag kan iofs förstå att man vill ge en bonus till bra lärare, men det här förslaget är inte särskilt genomtänkt och kommer att bli mycket svårt att genomföra i praktiken. Själv skulle jag bli extremt stressad av att ha något sådant här hängande över mig och inte hade jag blivit en bättre eller mer motiverad lärare av det. Föga oväntat så är facket mindre vänligt inställt till förslaget.

Tags: , ,