Det här är en av de mer fåfänga delarna av sidan för här har jag samlat en lista över allting som jag har skrivit de senaste åren i form av både uppsatser, artiklar och äventyr. Mestadels rollspelmaterial, men även en som jag producerat under mina lärarstudier.

Uppsatser
Privatiseringens dilemma – Om skolans konkurrensutsättning
Examensarbete 10 p 2006 av Andreas Williamsson och Florian Wendorff

Sammanfattning | Examensarbete

Hungerdemonstrationerna i Norrköping 1917
C-uppsats i Historia 2006 av Andreas Williamsson

Handbok för projektarbeten inom Historieämnet
10 poängsarbete 2007 av Andreas Williamsson, Mikael Wallin och Henrik von Knorring

Den kungliga närvaron i Stockholms stads tänkeböcker – från Karl IX till Gustav II Adolf
B-uppsats i Historia 2004 av Andreas Williamsson

Valet till gymnasieskolan och den viktiga studievägledningen
B-uppsats i Samhällskunskap 2005 av Andreas Williamsson och Poya Nobari

Rollspelsmaterial

Under årens lopp har det blivit en hel del artiklar och äventyr till olika rollspel. Avsikten är att försöka samla dem alla på ett ställe där de kan komma till nytta istället för att bara samla damm på min dator. Layouten är i de flesta fall tämligen simpel och eventuella kartor är ritade i Paint.

EON

Rampor

Bland det allra första som jag någonsin skrev i rollspelsväg var en lång text om staden Rampor i Västmark. Texten låg en kort tid uppe på en egen hemsida kring år 2002-2003.

Tirakkampanjen

En kort tid kring 2004-2005 spelledde jag en kampanj där samtliga rollpersoner var tiraker bosatta på ön Takalorr.

Sanatoriet

En kort platsbeskrivning, komplett med äventyrsuppslag. Skrevs 2005.

WESTERN

Kalla vindar över Kansas

Skrev ett äventyr som var tänkt att utgöra den första delen i en trilogi om livet i gränsstaterna mellan Nord och Syd under amerikanska inbördeskriget. Men det blev blott en del som Rävspel illustrerade och lade upp på den officiella Westernhemsidan någon gång kring 2005.

The McAuley School for the bettering of Indian children

Kort platsbeskrivning inspirerad av verkliga händelser. Publicerat i Fenix nummer tre 2006.