Om sidan

Läsare! Detta är en uppriktig bok. Den säger dig redan från början att mitt enda syfte med den är enskilt och privat. Varken din nytta eller min egen ära har jag ägnat en tanke – till ett sådant företag förslår inte mina krafter. Med den här boken vill jag enbart glädja mina släktingar och vänner: när de har förlorat mig (vilket de snart kommer att göra) kan de här återfinna vissa drag av min karaktär och mitt lynne och därmed hålla sin kunskap om mig mer levande och fullständig. Hade jag varit ute efter att söka världens gunst skulle jag ha styrt ut mig finare och framträtt mer utstuderat. Här vill jag bli sedd sådan som jag är, enkel, naturlig och vardaglig, utan anspänd förkonstling; ty det är mig själv jag målar. Här kommer man att klart kunna avläsa mina fel och mitt enfaldiga sätt – så långt hänsynen till allmänheten medger det. Hade jag levt bland de folk som fortfarande sägs leva under de första naturlagarnas ljuva frihet försäkrar jag dig att jag gärna hade målat av mig spritt naken i helfigur. Alltså, läsare, är det jag själv som är ämnet för min bok. Du har ingen anledning att använda din tid på ett så intetsägande och meningslöst ämne. Alltså farväl!

Michel de Montaigne 1580

Syftet med den här bloggen och sidan är främst egoistiskt; jag vill helt enkelt ha en plats för funderingar, utläggningar och diskussioner. Eventuell publik kommer i andra hand. Fokus ligger på skola och utbildningsfrågor med tyngdpunkten på gymnasiet och ämnena Samhällskunskap och Historia. Jag uppdaterar så ofta som jag orkar och åter lusten styra ämnesvalet.

Om upphovsmannen

Jag är en lärarutbildad exilskåning, bosatt i Linköping, Östergötlands pärla. Jag har blivit kvar efter att mina studier avslutas och när jag inte undervisar i Historia och Samhällskunskap roar jag mig med rollspelande, skrivande, läsande, politik och socialt umgänge med likasinnade.

För den som är intresserade av mina icke-utbildningsrelaterade eskapader finns Labyrinter där jag bloggar om böcker och Kaleidoskop där man kan läsa om våra spel.