På grund av nedskärningar inom skolan arbetar jag sedan augusti som lärarvikarie. Enligt lokaltidningen Corren överväger nu Linköpings kommun att avveckla sin egen vikariepool för grundskolan och överlåta verksamheten till bemanningsföretag. Enligt utbildningsdirektör Thomas Brandin beror detta på att:

Om vi låter ­någon annan sköta vikarieverksamheten får vi större möjligheter att ­koncentrera oss på kvalitetsarbetet i skolan.

Samtidigt försäkrar han att det inte är någon ekonomisk fråga. Om man får tro honom så stjäl alltså vikariehanteringen väldigt mycket tid och resurser ifrån kvalitetsarbetet. Skulle någon annan sköta det så skulle kvaliteten på Linköpings skolor avsevärt förbättras.

För mig och övriga vikarier så kommer det sannolikt att betyda två saker: 1) Om vi inte längre är anställda direkt av kommunen så kommer vi inte heller att kunna bli inlasade genom att vikariera,  2) Ett bemanningsföretag kommer sannolikt att betala en lägre ersättning till sina anställda. Idag tar kommunens vikariepool hänsyn till att undervisning kräver efterarbete och förberedelser. Men ett bemanningsföretag kommer sannolikt bara att betala för faktiskt undervisningstid. Om möjligheten att bli inlasad genom vikarierande försvinner, stängs ännu en dörr till fast anställning som lärare.

För kommunen blir det sannolikt billigare och de får en större kontroll över personalen. Samtidigt så går de miste om en hel del flexibilitet. Kontrollerar de vikariepoolen själva är det möjligt för dem att behålla unga lärare i reserv och man kan låta lärartjänster bestå av vikarierande och därmed slippa säga upp personal. Jag läser i senaste numret av Skolvärlden att många uppsägningar har kunnat undvikas på just detta sätt.

Linköpings kommun har ungefär 4900 lärare och det ingår mellan 70-100 personer i vikariepoolen. Med så stora volymer så vore det rimligt om man hade personer som var heltidsanställda enbart som vikarier.

Nå, jag hoppas att jag klarar mig ändå. Men det är tråkiga nyheter i skuggan av finanskris, minskade skatteintäkter och massuppsägningar.

Tags: , ,