Via Christer hittar jag en debattartikel om lärarnas stundande avtalsrörelse. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som listar ett antal diskussionspunkter som de vill ta tag i.

Jag känner att det är en artikel som jag behöver fundera lite över och smälta, men spontant reagerar jag över den första punkten:

1. De centrala parterna måste sluta peta i detaljer. Alla skolor i landet är inte lika. Inte heller alla ämnen, elevgrupper eller lärare. Det skulle hota kvaliteten om man, vilket ibland föreslås från fackligt håll, skulle sätta ett tak för hur många lektioner en lärare får ha eller på annat sätt detaljstyra hur varje lärares arbetstid ska fördelas.

Det vore lika absurt som att centralt reglera hur många patientkontakter en sjuksköterska ska ha, eller bestämma att en brandman bara skulle göra ett visst ­antal utryckningar per vecka oavsett hur många bränder som inträffar.

Jag har inga invändningar mot att skolorna lokalt ges ökat inflytande, men jag tycker absolut att det är en god idé att centralt bestämma undervisningstiden för olika typer av lärare. En heltidstjänst för en gymnasielärare ska inte vara 20 undervisningstimmar i veckan på en skolan, 15 på en annan och 25 på en tredje. Jag tycker att det ska finnas tak, däremot kan dessa vara förhandlingsbara. Vill skolan att läraren ska jobba mer och han accepterar detta så ska han naturligtvis även ersättas ekonomiskt. Jag kan tycka att det är ganska rimligt att omkring 15 undervisningstimmar per vecka, motsvarar heltid för en gymnasielärare. Då får man 15 h förarbete, 15 h undervisning och 15 h efterarbete per vecka. Skulle det sedan finnas erfarna lärare som inte behöver lägga ner lika mycket tid på för- och efterarbete så kan dessa frivilligt åta sig mer undervisning, under förutsättning att de ersätts för detta.

Jag menar att kvaliteten på undervisningen i allra högsta grad påverkas av lärarens arbetsbelastning, liksom kvaliteten på sjukvården påverkas av sjuksköterskornas arbetsbelastning och en brandmän gör säkert ett bättre arbete om han får vila mellan utryckningarna.