”Maus” är en grafisk roman (det vill säga ett mer ”sofistikerat” och textrikt seriealbum) om Art Spiegelmans egen far – Vladek- och hans upplevelser under Förintelsen. Romanen var ursprungligen uppdelad i två delar och finns tillgänglig på de flesta bibliotek, även om den inte verkar finnas i tryck på svenska längre.

maus2.jpgLäsaren får följa Vladek Spiegelman både under krigsåren och efteråt. Man får också följa arbetet med själva romanen och sonens konflikter med fadern och deras samtal om det förflutna. ”Maus” blir en bättre och mer komplett roman av att man får följa huvudpersonerna både under kriget och många år senare när Art försöker skapa en serie om faderns upplevelser. Precis som när det gäller ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” så är personerna och historien komplex och mångfacetterad. Vladek är en handlingskraftig, kreativ och medkännande person i lägret. Han är en mästare på att improvisera och tricksa. Men den äldre Vladek framstår som en härsklysten, småaktig och snål person som ofta hamnar i konflikt både med sin son och sin hustru. Trots sina egna upplevelser är han fördomsfull och nedlåtande mot framförallt färgade.

Vladek är ett bra exempel på att människor förändras av traumatiska upplevelser och att egenskaper som är nödvändiga för att överleva i en svår situation kan utvecklas till hinder för dem när de sedan försöker leva ett normalt liv. Vladek älskar verkligen sin son, men förmår inte att uttrycka detta på något bra sätt. Ängslan och oron är hans ständiga följeslagare och det finns ingen som han kan lita på förutom sig själv.

”Maus” är tecknat i svart-vitt i en ganska enkel och lite naiv stil. Personerna framställs som olika typer av djur, baserat på deras nationalitet och religion. Judarna är möss, tyskarna katter, ryssarna björnar, svenskarna renar och så vidare. De flesta liknar varandra och det är kläder och accessoarer som främst skiljer dem åt.

Teckningsstilen fungerar oväntat bra ihop med det allvarliga ämnet. Jag kan tänka mig att det hade blivit svårare att läsa och ta till sig romanen om teckningarna hade varit mer realistiska. Det är också mycket möjligt att de i så fall hade tagit uppmärksamhet ifrån själva historien.

Jag tycker att ”Maus” är en mycket bra bok som absolut kan användas inom Historieämnet. Det är en lämplig bok även för unga och ovana läsare.