Archive for oktober, 2009

Om obehöriga lärare

Lärarbehörighet är ständigt en het potatis när skolan diskuteras. En utbildning är långt ifrån en garanti för kompetens och ”obehörig” är ett luddigt begrepp som inkluderar alltifrån totalt outbildade personer, till doktorander och utbildade lärare som fuskar i ämnen som de inte är formellt behöriga i.

Jag tycker att målet alltid bör vara att ha rätt person på rätt plats, där personlig lämplighet är en grundförutsättning. Men på längre sikt bör alla som arbetar som lärare skaffa sig en utbildning eller på något sätt validera redan existerande kunskaper och färdigheter. Vill man tillsvidareanställda någon som lärare så bör det vara en person som antingen har en godkänd lärarutbildning eller motsvarande kunskaper. Hittar man en obehörig person som passar perfekt med elever, kollegor och undervisningen som helhet bör man se till att personen i fråga blir behörig om man avser att behålla honom eller henne.

Sedan ska det förstås finnas flera ingångar till behörigheter och möjlighet att läsa in kurser samtidigt som man arbetar, men min poäng är ändå att undervisning inte är ett område som man fuskar i om man inte kan hitta något bättre. Dessutom tycker jag att det är mycket märkligt att arbeta med undervisning och insistera på att eleverna fullföljer sin skolgång, samtidigt som man har lärare och rektorer som själva saknar relevant utbildning. Hur kan man lära ut till andra att skola och utbildning är viktiga om inte ens lärarna själva lever upp till detta?

Tags:

En lektion i skånska del 9

Vi fortsätter våra vilda äventyr med Åke Ohlmarks skånska parlör.

FLANSIG, obeständig, rörande sig hit och dit, också: fnittrig eller halvt overklig, som en hägring.

Flansiga gubbar på havets strand, di flagrade härsan å tvärs.

Va inte så flansig, ta det litta allvarligt!

Man kan tänka sig att de dansande gubbarna är Pär Jackobsen och hans homeboys.

FLASE, oborstad person, ovårdad eller ociviliserad i sitt uppträdande.

Mitt namn är Villon, en ökänd flase, född i Paris vid Pontoise, snart vid min hals i en hamprepstrase i galgen jag hängs som en köttklumpsklase. (skånsk tolkning av François Villon kända epigram)

Alla frejdiga skånska bonddrängar känner förstås till den medeltide franske poeten, småtjuven och vagabonden François Villon (1431-1463). När de inte sitter och fiser eller slår sina runda bukar mot varandra, brukar de recitera hans dikter.

FLY, i betydelsen ”lämna över, ge”.

Mitt under middan slår värden i glaset, å det blir rent tyst, å när en kunde höra knappnålen falla, så säjer Hans Hugo bara som så: ”Fly mi (räck mig) såusen!”

En riktigt lustigkurre den där Hans Hugo. Lyckligtvis inte lika otäckt som brodern Ernst-Hugo.

FLÄSKASPÄNNARE, smällfet person, på vilken fläsket spänner kring buken.

En rivare å rännare är sällan fläskaspännare.

Ännu ett känt epigram från vår vän Villon.

FLÖJTA, vissla.

Skrälla pantofflor å flöjta ”Gubben Noak”, de e allt du duger till.

Din flase!

Tags:

Om Wikipedia

wikipediaDe flesta elever är väl medvetna om att Wikipedia anses som en tveksam informationskälla, men det hindrar dem sällan ifrån att använda uppgifter därifrån. Oftast ganska urskiljningslöst.

Jag sticker inte under stol med att jag själv är en flitig läsare av Wikipedia. Den stora skillnaden är att jag enbart läser den engelska versionen, medan eleverna nästan enbart använder den betydligt sämre svenska versionen.

Som lärare tycker jag att det främsta problemet är elevernas okritiska inställning till Wikipedia i synnerhet och internet i allmänhet. Ofta har de hört talas om källkritik utan att egentligen förstå vad det innebär. Precis som annan information på internet, så är den fakta som återfinns på Wikipedia av väldigt varierad kvalitet. Många artiklar är genomarbetade och bygger på mängder av andra källor, men lika många består av illa underbyggda och mycket subjektiva åsikter. Eftersom språket är lättillgängligt och resonemangen ofta förenklade, så är det tacksamt för eleverna att hämta information ifrån någon Wikipedia-artikel.

Jag är mycket tveksam till att godkänna artiklar ifrån den betydligt sämre svenska versionen  som fullgoda källor. I synnerhet om det är den enda källan till information som ingår i ett arbete. Däremot kan det vara en bra utgångspunkt att börja med att titta på Wikipedia och följa de länkar och källor som hänvisas till där.

Om att förstatliga skolan och dagens lärare

För några dagar sedan publicerade DN en debattartikel om att skolan borde återförstatligas. Undertecknare var Jan Björklund och två andra folkpartister.

Vanligtvis är jag ganska skeptisk till Björklunds skolpolitik, men det här förslaget gillar jag, även om det inte verkar vara särskilt väl förankrat ibland hans regeringskollegor. Eller oppositionen för den delen. Lärarfacken gillar förslaget, men de har å andra sidan inte fått särskilt mycket gehör för sina åsikter under de senaste åren.

Utbildning är en viktig fråga för hela samhället. Därför bör staten också spela en mer aktiv roll, särskilt när det gäller att skapa en likvärdig utbildning över hela landet.

Ekonomistas konstateras det att lärarkårens minskade status till stora delar sammanfaller med kommunaliseringen av skolan. Att läraryrkets låga status har medfört att de som söker in på lärarutbildningarna har lägre betyg har de tidigare diskuterat.

Själv visste jag att läraryrket inte var en genväg till status och rikedomar när jag valde det. Ändå blir jag ganska nedstämd när jag läser följande kommentar av signaturen lg på Jonas Vlachos inlägg på Ekonomistas:

[...] Ändå fortsätter folk söka till läraryrket. Säger ju en del om de som söker sig dits (sic!) förmåga till perspektiv och att ta in kunskap som är allmänt spridd i samhället. Och med sådana nollor anställda, vad kan man förvänta sig av barn och ungdomar som ska ledsagas till kunskap osv?

Skulle inte förvåna mig om 10-25% av eleverna i en genomsnittlig teoretisk gymnasieklass är attraktivare på arbetsmarknaden dagen efter studenten än en lärare med ”normal” CV som skulle söka sig till en annan bransch. Jag har visst anställningsansvar och skulle jag stöta på en fd lärare (det hoppas jag verkligen jag slipper!) skulle denna individ behöva ha en OERHÖRT bra förklaring till varför han/hon valde lärarbanan för att jag alls skulle vara intresserad av att gå vidare i anställnigsprocessen.

Är det verkligen så illa att man som lärare både med största sannolikhet är en babblande idiot och dessutom för evigt dömd att vandra längs skolans korridorer eftersom ingen vettig arbetsgivare är intresserad av föredetta lärare? Det hoppas jag verkligen inte.

Tags: ,

Kursplanering: övergripande mål

Innan vi går vidare till de specifika arbetsområdena, så skulle jag vilja säga något om de övergripande mål som jag brukar ha i bakhuvudet när jag planerar och genomför en kurs.

Repetition är all kunskaps moder

Olika elever tar till sig information på olika sätt. Därför är det bra om man försöker förmedla samma budskap och kunskaper så varierat som möjligt. Jag brukar först bit för bit gå igenom varje arbetsområde, sedan får eleverna arbeta med det på egen hand, därefter kör jag en kort repetition innan provet, som i sin tur bygger på samma frågeställningar som vi både gått igenom och arbetat med. Alla andra inslag, såsom studiebesök, föreläsningar, dokumentärer och filmer, ska på något sätt knyta an till allting annat som ingår.

Detta förutsätter att läraren själv vet vad hon vill förmedla och jag tycker att det är viktigt att den som är högste ansvarige för varje kurs redan tidigt bestämmer vad som ska ingå och prioriteras.

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Det är bra och önskvärt att alltid hålla ett öga på elevernas utveckling och betyg. Jag vill att eleverna alltid ska veta ungefär hur de ligger till för tillfället och vilka möjligheter som de har. Efter varje arbetsområde försöker jag uppdatera eleverna om hur det gick och vad de bör tänka på.

Egentligen har jag också som mål att utvärdera varje arbetsområde. Men det gör jag framförallt i början när jag inte känner eleverna. När man etablerat en god kontakt med klassen så är det lättare att känna av deras reaktioner. Samtidigt så är det bra med mer detaljerade kommentarer och därför bör man genomföra mer organiserade utvärderingar. Ofta räcker med en fråga i slutet ett skriftliga provet. Det är viktigare att utvärderingen genomförs regelbundet än att den är jätteomfattande och ambitiös varje gång.

Kontinuitet och förutsägbarhet

Jag vill skapa trygga och förutsägbara kurser, där eleverna inte överraskas av prov, uppgifter eller frågor. Även om arbetsområdena ser olika ut och handlar om olika saker så arbetar vi på samma sätt. De skriftliga proven liknar varandra och arbetsområdena presenteras och introduceras på ett snarlikt sätt. Eleverna ska känna igen sig och få tillgång till en korrekt planering.

Tags:

Om att debattera med Sverigedemokraterna

Efter Sverigedemokraternas debattartikel i Aftonbladet, har de övriga partierna skyndat till för att ta diskussionen med dem. Som vanligt är det bara invandring och muslimer som diskuteras. Att Sverigedemokraterna själva vill diskutera sin viktigaste fråga är inte särskilt konstigt, däremot är det märkligt att resten av partierna alltid angriper rakt på och låter Sd välja vad debatten ska handla om och hur den ska bedrivas. Varför inte diskutera något annat? Sd är faktiskt ett ganska litet missnöjesparti utan något större djup. Detta blir väldigt tydligt om man diskuterar något annat än deras paradgren: invandring och invandrare.  Hur tänker Sd lösa finanskrisen? Vad har de för åsikter om global uppvärmning? Hur ser en Sverigedemokratisk statsbudget ut? Och varför låter man Sd skrämmas med de hemska kriminella invandrarna när deras eget parti rymmer flera personer med ett minst sagt tvivelaktigt förflutet?

Det är tråkigt att när de etablerade partierna väl tar debatten, så gör de det halvhjärtat och utan större eftertanke. Resultatet blir att Jimmie Åkesson får gott om tid och utrymme att måla upp en förenklad nidbild av allt främmande.

Tags: ,

En lektion i skånska del 8

FJABBE, smått löjlig, valhänt person.

Han gjorde tabbe på tabbe, men så var han också en fjabbe.

Jag gör faktiskt så gott jag kan. :(

FJÖTT, fjant, ”tosing”.

Aa, din fjött, de e väl inte sant i alla fall!

Jag nöjer mig med att vara en fjabbe.

FLAGRA, flaxa, fladdra.

Bagetter (bakefter) dansar Pär Jackobsen, me houssebannen (strumpebanden) flagrandes – om någon som fattar sent en poäng, inte följer med i resonemanget, tänker för långsamt.

Det där låter helt jävligt knäppt, men det kanske bara är jag som dansar med mina houssebann flagrande.

FLAMSA, en flamsa är en fnittrig eller hållningslös flicka eller kvinna.

Hamsa å tramsa, de gör alltid en flamsa.

FLAMSA, verb, fnittra, pladdra, även flirta.

Sitt inte å flamsa där hänne i kroken, tösavinor!

Bättre att sitta och fisa vid matbordet eller slå bukarna mot varandra än att sitta och flamsa. Det vet ju alla.

Tags:

Marjane Satrapi – Persepolis

Marjane Satrapi föddes i Iran 1969 och den självbiografiska serieromanen ”Persepolis” skildrar hennes barndom och uppväxt som sammanfaller med en tumultartad period i landets historia. Shahen av Iran blir avsatt av Khomeini, det religiösa trycket ökar och ett blodigt krig mellan Iran och Irak inleds.

PersepolisFamiljen Satrapi är välutbildade och sekulariserade, med värderingar som en svensk läsare har väldigt lätt att identifiera sig med. Därför är det inga problem att förstå deras oro, rädsla och missnöje. Marjane vill ha samma möjligheter som västerländska barn, men detta krockar med den mycket strikta och djupt troende regimen. Landet blir som ett fängelse och hennes föräldrar lyckas till sist skicka iväg henne till Europa. Men även där uppstår konflikter och kulturkrockar, inte minst eftersom Marjane saknar sina föräldrar.

Ursprungligen gav serien ut i fyra delar. Dessa har sedan samlats i ett, tjockt album. Satrapi tecknar i svart-vitt och stilen är ganska naiv och enkel. Inte helt olik den som återfinns i ”Maus”. Historien är gripande, välberättad och känns fortfarande aktuell. Alla som någon gång varit tonåringar och barn kan identifiera sig med Marjane. Samtidigt är det ingen bok som är skriven för att demonisera Iran eller landets religiösa ledarskap, även om konsekvenserna av deras maktövertagande är att familjen Satrapis liv blir betydligt ofriare. Läsaren får sig en bild av både Irans moderna historia och hur det kan vara att växa upp under sådana omständigheter.

Jag tycker absolut att ”Persepolis” kan användas i undervisning, antingen som bredvidläsning under en kurs om 1900-talshistoria eller så kan man använda utdrag ur den när man pratar om Islam och Mellanöstern.

Om alkoholundervisning

Jag minns egentligen ingenting alls av den alkohol- och droginformation som jag fick ta del av under min egen skolgång. Med tanke på vilken snäll, försiktigt och disträ ung man som jag var (och är) så var droger och överdriven alkoholkonsumtion något mycket avlägset och strikt förbjudet. Även idag dricker jag så pass lite alkohol att jag nästan är nykterist. Egentligen inte av moraliska skäl, utan för att jag aldrig tilltalats särskilt mycket av att tappa kontrollen över mig själv. Dessutom tycker jag inte att öl, vin och starksprit smakar särskilt gott.

DN skriver att alkohol- och drogundervisningen kommer att förändras i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att ta upp samhällsproblem i undervisningen. Alkohol- och drogmissbruk förekommer dessutom i väldigt många familjer och är en del av vardagen för ett stort antal elever. Däremot så är det något som ska diskuteras sakligt. Moraliserande och hycklande vuxna finns det ingen elev som lyssnar på. Åtgärder i sådana här komplicerade frågor kräver ett helhetsgrepp, med deltagande ifrån föräldrar, lärare och omvärld.

Tags:

Kursplanering: inledningen

Min ambition är att i en serie artiklar, diskutera hur man skulle kunna lägga upp en gymnasiekurs och vad som kan vara värt att fundera över när det gäller olika arbetsområden. Eftersom jag är utbildad lärare i Historia och Samhällskunskap – med mest undervisningserfarenhet av det senare ämnet – kommer jag att fokusera på mina egna ämnen. Denna inledande artikel kommer dock att vara ganska allmänt hållen.

De första lektionerna innebär en möjlighet att lära känna varandra och etablera en fungerande relation. Även om det kan dröja ett tag innan eleverna fullt ut litar på läraren, så kan man ändå få väldigt mycket användbar information tidigt, om man frågar efter den.

Få grepp om eleverna

Det är mycket som man kan lära sig bara genom att studera en klasslista, till exempel klassens storlek, elevernas ålder, hemort och vem som är deras mentor/klassföreståndare. Antalet elever har stor påverkan på undervisningen och elever som är lite äldre kan ha bytt utbildning eller skola och därmed redan ha påbörjat kursen. En etta fungerar annorlunda än en klass med elever som gått tillsammans i flera år.

Som lärare vill man också gärna veta vilka förkunskaper eleverna har och vad de förväntar sig av kursen och undervisningen. Dessutom kan det vara bra att få tag i någon form av kontaktinformation, som till exempel en e-postadress, och få veta om det föreligger personliga problem eller svårigheter som påverkar elevernas skolgång. Personligen vill jag hemskt gärna veta om någon elev är dyslektiker, har någon kronisk sjukdom eller helt enkelt avskyr ämnet.

Jag brukar dela ut ett enkelt frågeformulär i början av kursen till varje klass som jag undervisar. När de besvarat frågorna, brukar jag spara det så länge kursen varar. Ofta är eleverna förvånansvärt ärliga och kan berätta en del väldigt privata saker för läraren. Det gäller alltså att man inte bryter mot deras förtroende genom att sprida informationen vidare till vem som helst. Samtidigt finns det många som förnekar att de skulle ha någon form av problem, även när det är alldeles uppenbart. Därför bör man inte räkna med att man ska få veta precis allt om alla elever. Men man får i alla fall ett underlag för planering och fortsatt kontakt med eleverna. Det blir också lättare att lägga dem på minnet om man har lite information om dem som man kan sitta och arbeta med.

I vår kommun har samhällslärarna diskuterat om man skulle genomföra ett gemensamt introduktionsprov för att få en uppfattning om elevernas förkunskaper. Eftersom lärare som regel är individualister med starka åsikter, så rann det hela ut i sanden. Jag tycker att frågeformuläret räcker och vill gärna mjukstarta mina kurser. Dessutom hade det varit svårt att skapa ett heltäckande prov utan att det samtidigt blev jättestort.

Schema

Precis som en klasslista, kan ett schema berätta ganska mycket. Antalet lektioner per vecka, praktik och lov påverkar kursens upplägg. En kurs som löper över tre terminer, går i ett annat tempo än en  kurs som ska vara färdig efter ett läsår. Jag har själv haft en kurs i Historia där jag hade en timme i veckan under höstterminen och mellan fem till sex timmar i veckan under vårterminen. Det ställde stora krav på planering och förberedelser. Långa lektioner leder som regel till mer dötid än korta.

Det kan även vara bra att dra ut ett klasschema så att man inte orsakar en massa problem för sina kollegor genom att boka in studiebesök eller låta eleverna arbeta hemma.

Betygskriterier, kursmål och lärarpresentation

Precis som eleverna presenteras sig själva för läraren, så bör läraren presentera sig själv och kursen för eleverna. Först bör läraren berätta kort om sig själv, var hans arbetsrum är och hur man lättast kan nå honom. Framförallt är det dock nödvändigt att diskutera kursens mål, lärarens krav och förväntningar samt betygskriterier.

Här kan man göra det lätt för sig och bara kopiera upp Skolverkets material och ge till eleverna. Men det är svårbegripligt och svårtolkat även för läraren själv och glöms snart bort av eleverna. Bättre då att försöka ta en diskussion om vad de olika formuleringar betyder och försöka förklara dem i mer konkreta termer. Visserligen kommer eleverna (och ofta även läraren) att glömma mycket av det som sägs i kursens början, ändå är det bra att förklara sin undervisningsfilosofi för eleverna.

Jag har sammanställt en lista över krav och betygskriterier som jag brukar dela ut till eleverna. Samtidigt känner jag att det här är ett område som jag kan arbeta mer med. Särskilt när det gäller att förklara skillnaden mellan de olika betygsnivåerna.

Mentor

Jag tycker att det är viktigt att etablera en fungerande relation till elevernas mentor. Ofta kan hon eller han komma med viktig elevinformation och upplysningar om programspecifika aktiviteter som man inte själv känner till.

Dessutom är det viktigt att kontinuerligt vidarebefordra frånvaro, prestationer eller problem. Om mentorn är en nära kollega, är det lätt att snackas vid i fikarummet, men sitter man i olika delar av skolan krävs det mer. Mentorer och föräldrar vill gärna veta så får problem uppstår. Det är viktigt att man berättar att eleverna börjar hamna på glid innan alltför lång tid har passerat. Visserligen begär mentorerna in information till sina utvecklingssamtal, men det sker kanske inte mer än en gång per termin och mellan dessa kan väldigt mycket hända. Man behöver förstås inte pratas vid varenda dag, men jag tror att det är bra att i alla fall slänga iväg ett mail en till två gånger i månaden och att omedelbart informera om problem eller konflikter som har uppstått.

Arbetssätt

Även om det är viktigt att enas om hur man ska lägga upp en kurs, så är det bra att vänta med den diskussionen till man har lite mer koll på elevernas nivå och lärarens och klassens schema. Olika arbetssätt innebär olika mycket arbete för elever och lärare.

Jag brukar be eleverna om input och sedan bestämma vilket arbetsområde som är först ut och hur de ska läggas upp. Min erfarenhet är att eleverna är lite blyga och avvaktande i början och det dröjer en liten stund innan de vågar ta plats och komma med egna åsikter. Därför behöver man inte bestämma allt precis i början av kursen. Själv planerar jag för det mesta ett arbetsområde i taget och låter eleverna välja i vilken ordning de vill läsa dem, med vissa förbehåll.

Sammanfattning

En 100 poängskurs brukar ge upphov till en hel del material och information. Själv försöker jag ha en pärm för varje kurs och klass där jag kan samla provresultat, elevprofiler, klasslistor, frånvaro och annat väsentligt. Denna pärm är en utmärkt informationskälla och ett bra stöd i kontakten med andra lärare, föräldrar, mentorer och eleverna själva. Samtidigt kommer den också att innehålla uppgifter av en privat natur och bör inte hanteras vårdslöst.

En bra planering och genomtänkt inledning, gör kursen mycket lättare att hålla igång och svarar på många viktiga frågor ifrån både lärare och elever.

Tags: