”Vår förbannade rätt” är utgiven i samarbete med UNICEF och tar avstamp i FN:s barnkonvention. Ett stort antal barn och ungdomar ifrån hela världen porträtteras och deras liv jämförs med de rättigheter som FN vill att alla barn ska ha. Här finns aidssjuka, barnsoldater, hemlösa, prostituerade och handikappade. De flesta har en bakgrund som är väldigt annorlunda svenska barn och ungdomars, ändå hyser de samma ambitioner och förhoppningar. Ingen tycker synd om sig själv, utan alla blickar stolt framåt – även den döende aidssjuke pojken som drömmer om att bli pilot.

forbannaderattJag har använt ”Vår förbannade rätt” flera gånger i Samhällkunskapen när vi arbetat med internationell politik. Med utdrag ur boken har jag försökt visa hur barn och ungdomar är de som drabbas värst av krig, konflikter och katastrofer. Det har alltid lätt till bra diskussioner och det är roligt att se hur även de mest läströtta elever kan kämpa sig igenom en text.