Nu är det dags att påbörja den ärevördiga bokstaven H.

HA SEJ, uppföra sig konstlat, inställsamt, flirtigt.

Det tar sej, det tar sej, sier (säger) tösen om manfolket när hon sitter och har sej.

Du ska inte ha dej så mycke, annars är du bra nock.

Den som vill flirta på skånskt vis bör ha i åtanke att det finns inget som skåningar finner så sexigt som mat. Stoppa in en kycklingklubba bakom varje öra och smeta in dig i grisflott så ska du se att de kommer rusande i tusental.

HAMPADÄNGA, smörja, dumheter.

Ärans lort och hampadänga vrövvlar du, inget annat, min påg.

Som lärare får man höra en hel del hampadänga.

HAMSA, virrig flicka.

En hamsa å slamsa å tramsa, ja det är en rälig ramsa.

HAMSA, verb, att pladdra på, virra, fnittra, vara ouppmärksam.

Lä (låt) bli å sitta å hamsa när far din talar, tösavina!

Undrar om det finns något släktskap mellan skånskans hamsa och Tove Janssons homsor?

HEBBA SEJ, sätta sig i bakåtlutad ställning, vila sig, luta sig mot något.

Aa, jag är så trött, så trött, jag tror jag hebbar mej en taga (ett slag)

Hebba dej inte mot kackelugnen när åskan går, för då kan du ble (bli) där (bli ihjälslagen av blixten).

Hebba von Sydow?