Här är lite tips från historien på vad man kan göra med alla jobbiga, arbetslösa slöhögar:

  • Tvångsarbete: Varför inte bygga upp enorma arbetsläger, förslagsvis utlagda på entreprenad, där människor kan få sysselsätta sig med meningsfulla aktiviteter som att bryta sten, väva eller jobba i kolgruvor. Dessutom kan de intagna lejas ut som billig arbetskraft till olika företag. Kanske kan vi äntligen få SAAB lönsamt på detta sätt? Givetvis väntar prygel och diverse förnedringar den som vägrar ställa upp på detta.
  • Galärroddare: Sveriges en gång så stolta skärgårdsflotta har nästan helt monterats ned och de i en tid då ryssen blir allt starkare. Detta är ett ypperligt tillfälle att slå två flugor i en smäll och både bygga upp vår flotta och sysselsätta en massa människor med nyttigt kroppsarbete. Givetvis väntar prygel på den som vägrar ställa upp på detta.
  • Gropen: Holländarna var tidigt ute med det ultimata sättet att motivera latmaskar: släng ner dem i en djup grop med en pump som enda sällskap. Tillsätt vatten. Antingen pumpar de eller så drunknar de. Givetvis väntar prygel på den som vägrar ställa upp på detta.