Dags för lektion 20. Tjohoo!

HÅR Å HIN, ondsint kvinna.

Tösen är ett hår å hin (av fan) men moren är en hel peruk (ännu mycket värre).

Jag tyckte att det kunde passa att dissa det kvinnliga könet skånestyle såhär några dagar efter internationella kvinnodagen.

HÅSA, byxa, byxor.

Sånnen han ser ut! Håller på å tappa håsorna, å drar han opp dom, ser man att han rör gröt i houserna (har strumporna nerglidna med trulsiga vulster).

Trulsiga vulster låter som en någon otrevlig, blodsugande och smittbärande insekt eller en otrevlig könssjukdom.

HÄGORT, lantligt för ”häger”.

Jag sköd en hägort, månstro en kan spisa kydet (köttet)?

Då föredrar jag gås.

HÄLL-PÅ-ÖRAT, en from, bigott eller skenhelig person.

Det är rent galet i den församlingen, prästen han sypper å skolläraren är en häll-på-örat (en som alltså i from skenhelighet går med huvudet på sned eller alltid lutar sig ner i mummelbön).

Den här läraren föredrar milt moraliserande framför häll-på-örat.

HÄNNE, av ”hädan ned”, därborta.

Därhänne, därhänne, där går det husarar trenne, så stäng poorten å släpp den arge hunnen lös! (Malmö).

Hänne är ett ord som jag faktiskt använder, men inte nödvändigtvis när jag är i Malmö eller råkar på husarer.