Jag minns egentligen ingenting alls av den alkohol- och droginformation som jag fick ta del av under min egen skolgång. Med tanke på vilken snäll, försiktigt och disträ ung man som jag var (och är) så var droger och överdriven alkoholkonsumtion något mycket avlägset och strikt förbjudet. Även idag dricker jag så pass lite alkohol att jag nästan är nykterist. Egentligen inte av moraliska skäl, utan för att jag aldrig tilltalats särskilt mycket av att tappa kontrollen över mig själv. Dessutom tycker jag inte att öl, vin och starksprit smakar särskilt gott.

DN skriver att alkohol- och drogundervisningen kommer att förändras i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att ta upp samhällsproblem i undervisningen. Alkohol- och drogmissbruk förekommer dessutom i väldigt många familjer och är en del av vardagen för ett stort antal elever. Däremot så är det något som ska diskuteras sakligt. Moraliserande och hycklande vuxna finns det ingen elev som lyssnar på. Åtgärder i sådana här komplicerade frågor kräver ett helhetsgrepp, med deltagande ifrån föräldrar, lärare och omvärld.