Tanken med kommunaliseringen av den svenska skolan, var säkert att decentralisera den och ge kommunerna mer frihet. Valfrihet och lokal anpassning var säkert också några skäl till friskolreformen.

Min erfarenhet av den kommunala skolan är att den är toppstyrd och ganska fragmentiserad. Många kommunpolitiker verkar inte ha någon riktig tilltro till den egna organisationens förmåga. De anser själva att det måste finnas mycket effektivare sätt att driva verksamheten, samtidigt vill de inte släppa på kontrollen. Följden blir att man genomför ständiga omorganiserar, utförsäljningar och upphandlingar. Allt i en strävan att komma den privata sektorn närmare, utan att för den sakens skull släppa rodret.

I skolans värld innebär det att man centraliserar it-support och datorskötsel, städning, vaktmästeri, lokaler och matbespisning. Istället för att skolan har egen vaktmästare, städpersonal eller it-ansvarig så köper man in dessa tjänster ifrån ett annat kommunalt bolag eller det bolag som vunnit kommunens upphandling. Kommunen tycker sig då ha sparat in en massa pengar, medan de enskilda skolorna förlorar kontrollen och får acceptera de avtal som kommunen har ingått. Även om skolan kanske skulle kunnat förhandla fram ett bättre och mer anpassat avtal så är de tvingade att följa det som man centralt dikterar.

Samtidigt bestämmer kommunen vilka nya utbildningar som ska startas, hur många elever som ska erbjudas plats och vilka besparingar som ska göras. Vilket mycket väl kan leda till att skolan sitter där med hårda besparingskrav uppifrån, samtidigt som de är fast med ett antal ofördelaktiga avtal som de inte själva kan påverka.

Själv tror jag mest på ett system där staten har huvudansvaret för finansiering, läroplaner och kvalitetsgranskning, medan varje enskild skola har stor frihet att förvalta skolpengen, ingå avtal och profilera sig. Givetvis ska kommunen ha inflytande över skolan, men man måste komma bort ifrån det kortsiktiga fifflandet och tricksandet som kommunen ofta ägnar sig åt. Det är mycket lättare att diskutera skolekonomi när lärare och rektorer har insikt i hur det fungerar och har makten att göra nödvändiga förändringar och prioriteringar. Istället för att de enbart har att anpassa sig efter påbud uppifrån.

Tanken bakom kommunala friskolor är just att testa hur det fungerar att ge skolorna mer frihet. Jag är mycket nyfiken på vilket resultat som detta har gett.