Något senkommet finner jag en artikel om att Jan Björklund vill lagstifta bort skolket. Det kanske är väl optimistiskt att tro att man kan lagstifta bort skolk, men själva grundtanken är ändock god. Jag tycker absolut att skolk ska bestraffas mycket hårdare och att föräldrarna och CSN ska informeras i ett tidigt skede. Studiebidraget borde dras in mycket enklare och snabbare än idag. Jag tror att det bästa sättet vore att använda sig av någon form av enhetlig frånvarorapporteringssystem som automatiskt flaggar elever som varit borta för mycket och skickar informationen vidare till CSN och föräldrarna. Att läraren ska ringa ett samtal hem så fort som eleven är borta är dock orealistiskt. Med tanke på hur trög frånvarohanteringen ofta är, kan det ta längre tid än en dag innan man vet om frånvaron är ogiltig eller inte. Dessutom har lärarna redan nog att göra utan att behöva jaga föräldrar som inte alltid är vare sig lätta att nå eller intresserade av att ta itu med  sina barns skolkande.

Sedan finns det mer subtila problem som Jan Björklund nog inte tänkt på. Om eleven är din kund och bidrar till att finansiera skolans verksamhet så länge som han eller hon finns kvar, är man kanske inte så lika benägen att ta i med hårdhandskarna. Om tillräckligt många elever byter skola för att de känner sig påhoppade av nitiska lärare, riskerar dessa lärare att förlora jobbet. Skolans nuvarande finansieringssystem passar illa ihop med Jan Björklunds idéer om hårdare tag och mer disciplin. Eleverna kan med lätthet undslippa krav, ansvar och arbete genom att utnyttja sin rätt att välja skola. Det går inte att kombinera ”Kunden har alltid rätt” med ”Elever ska veta hut”.

Slutligen anar jag en liten smula förakt för de praktiska utbildningarna i Björklunds svar på frågan om hur man ska stävja skolkandet:

En stor del beror på att ungdomar är skoltrötta och att yrkesprogrammen på gymnasiet är väldigt teoretiska och akademiska. Jag tror att vi måste erbjuda betydligt mer yrkesförberedande utbildningar. Då tror jag att en del av de här eleverna skulle känna högre motivation.

Skolkarna är alltså främst yrkeselever, de skolkar ifrån kärnämneskurserna och lösningen ligger inte i att förändra och anpassa dessa kurser utan det handlar om att ta bort dem istället.