I Trelleborgs kommun diskuterar man om gymnasielärarna löner ska baseras på hur väl deras elever presterar på de nationella proven. Om systemet införs så kommer det att gälla från och med nästa höst.

Själv ser jag en hel del potentiella problem förknippade med resonemanget bakom förslaget:

  • Praktiska problem: Det finns inte nationella prov för alla ämnen. Tvärtom är det matematik och språk som prövas nationellt. Vad ska man jämföra med när det gäller övriga kurser? Dessutom rättas de nationella proven lokalt och lärarna lär vara rätt motiverade att ge generösa betyg om deras lön hänger på det.
  • Ansvarsfrågan: Är det alltid lärarens fel om elever presterar dåligt? Vad har egentligen eleverna för eget ansvar för sin situation? Varför räknas bara deras prestationer vid ett enda tillfälle? Är alla andra prov och betygsgrundande uppgifter meningslösa?
  • Effektivitet: Finns inga bättre sätt att hjälpa elever och belöna duktiga lärare? Blir en ”dålig” lärare bättre om hennes lön sänks eller höjs ifrån ett läsår till ett annat?

Jag kan iofs förstå att man vill ge en bonus till bra lärare, men det här förslaget är inte särskilt genomtänkt och kommer att bli mycket svårt att genomföra i praktiken. Själv skulle jag bli extremt stressad av att ha något sådant här hängande över mig och inte hade jag blivit en bättre eller mer motiverad lärare av det. Föga oväntat så är facket mindre vänligt inställt till förslaget.