Oxford University Press ger ut en serie korta, små skrifter som är tänkta att ge en bra sammanfattning över så olika områden som franska revolutionen, globalisering och Hegel. Varje bok är mellan 90 och 150 sidor och är skriven av en eller flera experter. Böckerna är skrivna på engelska och innehåller dessutom referenser och tips på vidare läsning.

averyshortDet här är ingen serie som jag skulle rekommendera till elever (även om jag vet att en del böcker har ingått som undervisningsmaterial på IB-programmet) eftersom språket är relativt avancerat och ämnena oftast ganska komplexa. Men för läraren är det ett utmärkt sätt att förkovra sig inom olika områden, utan att behöva läsa en massa tjocka luntor. Varje bok kostar dessutom runt hundralappen och en del finns samlade i boxar kring vissa teman.