Privat är jag en person med starka åsikter och värderingar. Men när jag kliver in i ett klassrum så försöker jag alltid vara så öppen och lyhörd som möjligt. Få saker får läraren att framstå som mossig och otillgänglig som moraliserande. Lärarens som förfasar sig över elevernas åsikter och argument vinner inget förtroende.

Därmed inte sagt att man ska låta extrema eller illa underbyggda åsikter stå obemötta. Men man ska diskutera och debattera sakligt med eleverna. Ingen kommer att bli omvänd efter att snackat fem minuter med sin lärare. Däremot kanske man kan väcka en del funderingar och tvivel som på sikt kommer att leda till att man omvärderar sin egen åsikt.

Många elever slänger dessutom ur sig kontroversiella åsikter som en provokation för att se om läraren nappar. Den fällan ska man inte ramla i.

Läraren ska föregå med gott exempel. En moraliserande och självbelåten personer som aldrig reflekterar över sina egna värderingar framstår inte som trovärdig när han ifrågasätter andras åsikter.