stridsorgPeter Englund har valt ett annorlunda och mycket intressant sätt att presentera första världskriget. I 212 korta kapitel får vi följa ett antal personer, deras reaktioner på kriget och hur de drabbas. Det är en brokig samling ifrån olika nationer; några är direkt inblandade i kriget, medan andra lever i dess skugga. Materialet är hämtat ifrån dagböcker, brev och memoarer. Bland personerna återfinns soldater, sjuksköterskor, äventyrare och en tysk skolflicka. De flesta överlever kriget. Englund ger en kort beskrivning av deras liv både före och efter första världskriget. Omfattande fotnoter ger ytterligare detaljer till deras berättelser.

Det här är ett bra sätt att ge kriget ett mänskligt ansikte och jag skulle kunna tänka mig att använda utdrag ifrån boken som ett komplement till faktatexter. Min erfarenhet är att historiska fakta är avsevärt mycket lättare att komma över än människors personliga reaktion på olika avgörande händelser. Därför är en sådan här bok guld värd.

Tags: