Så har jag nu återvänt, ifrån ett regnpiskat och vindpinat Skåne, som erbjuder föga mer i vinterväg än plusgrader och ett landskap dominerat av olika nyanser av brunt. Jag har lagt undan min smutstvätt, packat ur mina väskor och skalat av mig ett lager av skäggstubb och hår. Idag är det dagen efter hemkomsten – en dag för läsande och stilla kontemplation och en möjlighet att bearbeta det gångna året. Här sitter jag alltså, med en kvarglömd låda skumtomtar vid min sida, och pöser.

Jobb

I augusti bytte jag arbetsplats och detta har visat sig vara ett stort lyft. Visserligen har jag arbetat väldigt mycket under hösten och vintern, men det har ändå varit otroligt glädjefyllt och stimulerande. Äntligen har jag lite mer kontinuitet och en utökad samvaro med kollegor och elever. Den lilla skolan passar mig bättre än den stora. Bytet av arbetsplats har varit den enskilt mest positiva händelsen under hela 2011. Mycket finns ännu kvar att göra och jag tror att nästa termin har potential att bli lika bra som denna. Däremot kommer läget långsiktigt att vara osäkert så länge elevkullarna fortsätter att minska samtidigt som konkurrens fortsätter att hårdna.

Politik

Mitt politiska engagemang börjar finna sina former och kännas mer bekvämt och naturligt nu. Mycket beror detta på att jag har hamnat i rätt sällskap, tillsammans med människor som talar samma språk och drömmer någorlunda samma drömmar som jag. Men ännu är det mycket som är nytt och främmande för mig, framförallt var man ska lägga sin ambitionsnivå, vad som är möjligt och rimligt eller helt enkelt var ribban ligger för den som vill vara en god fritidspolitiker och medlem i ett parti. Jag saknar inte idéer eller frågor som jag vill driva, utan snarare erfarenhet, kontakter och metoder. På något sätt skulle jag behöva konkretisera alla mina visioner och högtflygande planer. Det känns hoppfullt, men ibland kan jag tycka att det går lite långsammare än vad jag skulle vilja.

Kreativitet

Mitt arbete är rätt kreativt och mycket av min skaparlusta har plöjts ner i undervisningen. Samtidigt har jag också skrivit en hel del rollspelmaterial, men eftersom det handlar om produkter som ännu inte har släppts så får man inte samma känsla av avslut och har heller ingen konkret skapelse att visa upp. Jag borde påbörja någon slags romanprojekt, men har svårt att våga språnget och verkligen ta mig själv på allvar. I den här frågan är inte den personliga fåfängan en tillräckligt stark drivkraft för att motivera mig. Däremot fortsätter jag att läsa mycket och hittar inspiration överallt. Någon brist på idéer handlar det verkligen inte om. Möjligtvis en brist på riktigt bra idéer i sådana fall.

Personligt

2010 var ett jobbigt år för mig och många av problemen spillde över på den första halvan av 2011. I grund och botten handlar det om en, föga originell, oro för ensamhet och att vara en misslyckad och svag person. Dessa känslor förvärrades av en minst sagt otillfredsställande jobbsituation och en tendens att bearbeta – eller älta – alla problem i jakt på någon slags begriplig lösning.

Mina problem saknar en självklar lösning, men eftersom mitt arbete har fungerat mycket bättre så har det kunna erbjuda en välkommen distraktion och värdefull bekräftelse på att jag faktiskt duger till någonting. Dessutom har jag haft så mycket att göra, både på grund av arbete och politik, att jag inte har hunnit grubbla särskilt mycket. Insikten om att jag inte är den enda som brottas med livets svåra frågor har även bidragit till att, i någon mån, avdramatisera dem.

Jag kan, med viss säkerhet, säga att just nu är jag rätt lycklig och nöjd med tillvaron. Mycket fungerar och det finns spännande utmaningar vid horisonten. Jag skulle dock önska att detta lyckotillstånd vore något mer stabilt och att inga återfall ner i ångest och bitterhet vore möjliga, men det är för mycket begärt. Jag får helt enkelt fortsätta öva på att ta dagen som den kommer.

Under 2012 och de kommande åren vill jag fortsätta resa, skriva, leva och utvecklas. Jag hoppas kunna göra detta i sällskap med andra.