När jag har undervisat elever i religionskunskap har jag ibland gett dem i uppgift att skapa en så kallad värdestege, det vill säga en kort, hierarkisk lista över de värden som styr och påverkar deras val och liv. Den typen av reflekterande övningar kan vara ett bra sätt att få in elever på vissa tankespår kring framförallt moralfrågor, men även för vuxna lärare kan det emellanåt vara nyttigt att fundera över de värden som färgar dem. Således presenterar jag denna, min alldeles egna, värdestege.

Bekräftelse

Jag har svårt att göra saker enbart för min egen skull och har ett stort behov av att få bekräftelse från andra på att jag gör rätt, är en vettig person, en bra lärare och så vidare. Det här behovet har seglat upp snabbt under de senaste fem-tio åren i takt med att jag mer och mer öppnat upp mig mot omvärlden. Samtidigt har jag en beklaglig tendens att ta hårt på kritik även från personer som knappt känner mig och lättare på komplimanger från vänner (de säger det ju bara för att vara snälla mot mig). Mitt behov av bekräftelse leder till att jag gärna visar upp mig och söker mig till situationer där jag kan framstå som ”duktig” samtidigt som jag helst undviker nya och främmande situationer.

Trygghet

Jag har ett stort kontrollbehov och ogillar därför överraskningar och oväntade händelser. I möjligaste mån vill jag kunna planera mitt liv och utsättas för utmaningar som kommer i lagom takt och är av ett hanterbart format. I detta så ingår det även sådana saker som att ha en välfungerande ekonomi med goda marginaler och reserver samt ett motstånd mot spontanitet och plötsliga infall.

Kreativitet

Det är viktigt för mig att ha möjlighet att använda min fantasi och tankeförmåga både i arbetslivet och privat. Därför skulle jag aldrig kunna ha ett helt statiskt och hjärndött jobb vid ett löpande band. Analys, reflektion och fantiserande är en naturlig del av mitt liv och något som jag inte skulle klara mig utan.

Det stora allvaret

Jag är en allvarlig tänkande person som föredrar att umgås med likasinnade. Livet är inte en lek och människor är inte leksaker. Nästan alla mina handlingar är genomtänkta och produkter av en lång process. Jag tar inte lätt på viktiga beslut eller känslor, vare sig det handlar om mina eller andras. Det jag säger menar jag.