Nästa års avtalsrörelse är mycket omfattande och inkludera flera miljoner anställda. SKL och Svenskt näringsliv har redan börjat antyda i diverse ledarartiklar att det inte finns mycket pengar att hämta och att lärarnas arbetstid utgör ett stort problem för dem.

I Jönköping har kommunledningen tydliga ambitioner att införa en 40 timmarsvecka. Om detta kan man läsa i det senaste och sista numret av LR:s tidning Skolvärlden.

Två saker är särskilt beklämmande:

1. Gymnasienämndens ordförande har följande att säga om kommunens inställning:

Om vi som politiker har bestämt att målet är mer elevtid kan den frågan inte längre vara föremål för diskussion, säger Peter Jutterström, ordförande (M) i gymnasienämnden.

Det handlar alltså om att peka med hela handen och att kommunen ensidigt bestämmer hur skolan ska fungera. Ingen särskilt bra utgångspunkt för fortsatta förhandlingar.

2. De förändrade arbetstiderna, motiveras med den ökade konkurrensen ifrån friskolorna, där lärarna har betydligt fler undervisningstimmar än i den kommunala skolan. Om detta gnälls det mycket ifrån LR:s sida, men vad görs egentligen? De flesta är överens om att en överarbetad lärare gör ett sämre jobb och att många friskolor utnyttjar lärarna och de bristfälliga reglerna väl mycket. Rimligtvis måste det även finnas fackanslutna lärare på friskolorna. Vad gör man egentligen för att nå dessa och förbättra deras arbetsvillkor? Vem tar striden mot friskolorna ifrån fackligt håll? Här verkar ingenting hända, utöver en massa ältande om obehöriga lärare och märklig pedagogik.