”Vikarien” är en dokumentär, där man får följa den unge läraren Max Wejstorps försök att få ordning på kaoset på Hallonbergsskolan. Till sist ringer han upp sin gamle mellanstadielärare Folke Silvén och ber honom om hjälp. Folke är trots sina 73 år fortfarande aktiv som lärare vid Tunaskolan i Lund. De båda lärarna representerar två olika klassrumsstilar: Folke är auktoritär, medan Max försöker vara mer som en kompis till eleverna. Gemensamt för båda, är ett genuint intresse för ungdomar och en passion för skola och undervisning.

vikarienDet här är en viktig och väldigt nyanserad skildring av de utmaningar som den svenska skolan idag står inför. Både Max och Folke skildras på ett rättvist sätt och dokumentärfilmarna Åsa Blanck och Johan Palmgren tar inte ställning för någon av dem. Man får även en bra bild av eleverna och hur deras bakgrund påverkar deras beteende i skolan.

Visst är det rörigt och stökigt på lektionerna, men även eleverna skildras ömsint. De kommer ifrån hela världen och flera av dem har redan upplevt tragedier som inget barn borde utsättas för. Det kan handla om föräldrar som försvunnit eller blivit mördade, flykt ifrån krig och förtryck eller en ständig osäkerhet kring uppehållstillstånd och medborgarskap. Ändå blir man imponerad över de framsteg som de har gjort, trots att många av dem bara vistats några år i Sverige och flera av dem bär på ett tungt emotionellt bagage.

Det blir inte bättre av nedskärningar, sjukskrivningar och en frånvarande skolledning. Slutet på dokumentären är också melankoliskt: Max har lyckats dra sin klass genom hela högstadiet, men får sedan veta att han kommer att sägas upp.

Det här är en dokumentär som väcker känslor; känslor av glädje, sorg, vanmakt och hopp (och igenkännande för den som arbetar inom skolan). Varken Max eller Folke ger upp, de engagerar sig för sina elever – ibland för mycket. Max tillbringar helger och lov med läxläsning hemma hos eleverna och Folke blir fruktansvärt upprörd när han upptäcker att en av hans klasser har fuskat. Sina olika lärarstilar till trots, så är de båda förebilder genom sitt engagemang och det arbete som de är beredda att lägga ner på sin undervisning. De bryr sig verkligen om sina elever och det är ett mycket gott betyg för alla lärare.

”Vikarien” borde visas på alla lärarutbildningar runt om i landet och utgör en utmärkt grund för diskussioner kring undervisning och skolans problem.

Vad andra har skrivit om ”Vikarien”:

Avslöjande scener från ett klassrum – Svenska dagbladet
”Vikarien” visar lärarens vånda – Skolvärlden
Tillbaka på Tunaskolan – Sydsvenskan
Den erfarne läraren Folke Silvén i dokumentärfilmen Vikarien – Statens folkhälsoinstitut