Jag ser i Corren att Linköping numera är hemvist för en av de omtalade spetsutbildningarna. Hållbar utveckling ligger verkligen i tiden och miljöfrågor bör diskuteras i alla delar av skolan. Men vilka kriterier måste egentligen en spetsutbildning uppfylla? Jag tror nämligen inte att det är en särskilt stor efterfrågan på marinbiologer, miljövetare eller filmvetare. I synnerhet inte om de enbart har en gymnasieutbildning i bagaget.

Det ger ett mycket splittrat intryck om man å ena sidan ska satsa på en massa förenklade, praktiska och arbetsmarknadsanpassade utbildningar samtidigt som man uppmuntrar elitutbildningar inom väldigt smala områden. Vad hjälper det att man läser i högre tempo när man i många fall utbildar sig för arbetslöshet eller fuskar lite mer inom ett stort fält? Även om man läser mer Marinbiologi i Lysekil än på andra gymnasieskolor, så kommer man bara att läsa en bråkdel av vad en universitetsstudent läser under ett läsår.

Jag tror nog att det kan vara roligt att undervisa motiverade elever på olika spetsutbildningar och det ska bli intressant och se vilket utfall det blir. Men i många fall verkar det mest handla om ytterligare ett sätt för skolorna att profilera sig och ett försök att locka elever ifrån hela landet till en unik utbildning.