wikipediaDe flesta elever är väl medvetna om att Wikipedia anses som en tveksam informationskälla, men det hindrar dem sällan ifrån att använda uppgifter därifrån. Oftast ganska urskiljningslöst.

Jag sticker inte under stol med att jag själv är en flitig läsare av Wikipedia. Den stora skillnaden är att jag enbart läser den engelska versionen, medan eleverna nästan enbart använder den betydligt sämre svenska versionen.

Som lärare tycker jag att det främsta problemet är elevernas okritiska inställning till Wikipedia i synnerhet och internet i allmänhet. Ofta har de hört talas om källkritik utan att egentligen förstå vad det innebär. Precis som annan information på internet, så är den fakta som återfinns på Wikipedia av väldigt varierad kvalitet. Många artiklar är genomarbetade och bygger på mängder av andra källor, men lika många består av illa underbyggda och mycket subjektiva åsikter. Eftersom språket är lättillgängligt och resonemangen ofta förenklade, så är det tacksamt för eleverna att hämta information ifrån någon Wikipedia-artikel.

Jag är mycket tveksam till att godkänna artiklar ifrån den betydligt sämre svenska versionen  som fullgoda källor. I synnerhet om det är den enda källan till information som ingår i ett arbete. Däremot kan det vara en bra utgångspunkt att börja med att titta på Wikipedia och följa de länkar och källor som hänvisas till där.