Innan vi går vidare till de specifika arbetsområdena, så skulle jag vilja säga något om de övergripande mål som jag brukar ha i bakhuvudet när jag planerar och genomför en kurs.

Repetition är all kunskaps moder

Olika elever tar till sig information på olika sätt. Därför är det bra om man försöker förmedla samma budskap och kunskaper så varierat som möjligt. Jag brukar först bit för bit gå igenom varje arbetsområde, sedan får eleverna arbeta med det på egen hand, därefter kör jag en kort repetition innan provet, som i sin tur bygger på samma frågeställningar som vi både gått igenom och arbetat med. Alla andra inslag, såsom studiebesök, föreläsningar, dokumentärer och filmer, ska på något sätt knyta an till allting annat som ingår.

Detta förutsätter att läraren själv vet vad hon vill förmedla och jag tycker att det är viktigt att den som är högste ansvarige för varje kurs redan tidigt bestämmer vad som ska ingå och prioriteras.

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Det är bra och önskvärt att alltid hålla ett öga på elevernas utveckling och betyg. Jag vill att eleverna alltid ska veta ungefär hur de ligger till för tillfället och vilka möjligheter som de har. Efter varje arbetsområde försöker jag uppdatera eleverna om hur det gick och vad de bör tänka på.

Egentligen har jag också som mål att utvärdera varje arbetsområde. Men det gör jag framförallt i början när jag inte känner eleverna. När man etablerat en god kontakt med klassen så är det lättare att känna av deras reaktioner. Samtidigt så är det bra med mer detaljerade kommentarer och därför bör man genomföra mer organiserade utvärderingar. Ofta räcker med en fråga i slutet ett skriftliga provet. Det är viktigare att utvärderingen genomförs regelbundet än att den är jätteomfattande och ambitiös varje gång.

Kontinuitet och förutsägbarhet

Jag vill skapa trygga och förutsägbara kurser, där eleverna inte överraskas av prov, uppgifter eller frågor. Även om arbetsområdena ser olika ut och handlar om olika saker så arbetar vi på samma sätt. De skriftliga proven liknar varandra och arbetsområdena presenteras och introduceras på ett snarlikt sätt. Eleverna ska känna igen sig och få tillgång till en korrekt planering.