Vi fortsätter våra äventyr i skånskans och Ohlmarks förunderliga värld.

DRÖFFSA, släpa och hasa sig kring under spillande.

Gå inte där å dröffsa å slöffsa, din svinal!

Alla som någon gång har träffat en skåning märker hur de ständigt släpar omkring överfyllda kärl av olika slag. Ständigt hasar de sig omkring i oändliga lämmeltåg och stänker vida omkring sig.

DRÖS, trött.

I dag är jag så drös, så jag har glimt (glömt) va jag hitter (heter).

Det är väl inte konstigt att man blir drös av allt dröffsande?

DRÖSIG, senfärdig av sig.

Vafför ä du så drösig, kan du inte skynna dig?

Jag dröffsar faktiskt så snabbt som jag kan!

DYNGA, gödsel, även smörja, dumheter.

En får bara spänna för ög (hästar) å lassa dynga å mög (lort).

I babblar en farlig massa dynga i detta husarynge (hus i föga god bemärkelse, gammal kåk etc.)

Äntligen ett ord som faktiskt klingar välbekant. Men hur skånskt är det egentligen?

ELD (ILL) PÅ CIGGAREN, könssjukdom.

Reste te Köpenhamn, gick om kvällen i Holmensgade, blev som det blev, eld på cigarren (hört i Lund).

I mitt fall handlar det nog snarare om glöd på fimpen.