Archive for category Politik

Om den obegripliga politiken

Under några veckor nu har jag suttit och rättat gymnasiearbeten om demokrati och politik. Nästan alla slutdiskussioner har börjat med varianter av repliken: ”Jag tycker inte att politik är särskilt intressant”. Uppfattningen att politik är något obegripligt, tråkigt och tämligen meningslöst går som en röd tråd genom deras texter. Nu handlar detta förvisso om 15-åringar som går i ettan på gymnasiet, men deras åsikter skiljer sig knappast ifrån den uppfattning som många vuxna också har. Ibland går man rentav ett steg längre, som följande satiriska serieruta visar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dessa dagar av finanskris och framtidsoro är det knappast särskilt förvånande att både näringsliv och politiker får sig en släng av sleven. Ändå gör det mig nedstämd att se den cynism och det förakt som präglar många människor inställning. Ibland känns det som dialogen och diskussionen helt har avstannat och ersatts av indignation, uppgivenhet och en ständig jakt på syndabockar. Hade inte grekerna varit så lata eller bankirerna så giriga eller politikerna så korrupta… Hämnd snarare än en genuin önskan om ett annorlunda samhälle. Problemet är inte orättvisorna, utan att man upplever att man själv inte gynnas på samma sätt som andra. Den här typen av samtalsklimat är redan påtagligt flera länder och riskerar att leda problem av följande slag:

  • Apati: Varför ens bry sig om att rösta om det ändå inte leder till önskat resultat? Politiskt engagemang av djupare slag är helt uteslutet.
  • Egennytta: Om systemet är korrupt och alla politiker är ryggradslösa opportunister, varför ska inte vi, vanliga medborgare, passa på att sko oss själva också? Vem bryr sig om det sker på någon annans bekostnad?
  • Antipolitiker: En längtan efter någon som vågar säga ”sanningen” och som gör uppror mot allt det politiskt korrekta (ett vagt begrepp som kan inrymma allting som man själv ogillar och som man tycker inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet). Politiker som säger sig vilja rensa upp och som verkligen lyssnar till ”den vanliga människan”.

Idag har vi fått en utveckling där människor har gått ifrån att vara medborgare till att vara kunder, vare sig det handlar om skola, vård eller socialtjänst. Kunden har alltid rätt och förväntas inte förkovra sig eller ta ansvar för sitt agerande på samma sätt som en medborgare. Skulden för misslyckanden och problem ligger på de som ska leverera ”varan/tjänsten”: politiker, lärare och läkare. Toleransen för nyanser och komplikationer är låg.

Samtidigt är det ibland så att nidbilden av den politiskt engagerade är så extrem att när människor faktiskt möter en politiskt aktiv person – även om det handlar om en ynklig kommunpolitiker – så blir de ofta överraskade över hur vanliga de ändå är. Och intresset för de politiska sakfrågorna är fortfarande väldigt stort, även om detta leder till engagemang i enfrågerörelser snarare än i partier.

Kan man ändra de regler och fördomar som styr dialogen och föra ett mer personligt samtal bortom löpsedlar, populism och förenklade världsbilder finns mycket att vinna. Men det har aldrig varit lätt.

Om närsynthet

Varför ser du bara slöjan? Varför ser du inte…

…de röda läpparna som vrids hastigt uppåt i ett blygt leende…

…de vita Converseskorna…

…mobiltelefonen som aldrig vill sluta ringa…

…de förstulna blickarna riktade mot någon snygg kille…

…handväskan, full av livet nödvändigheter, som hänger från en späd axel…

…de målade naglarna…

…tårarna som rinner nedför kinderna för att livet ibland är orättvist…

Varför ser du inte barnet? Varför ser du inte kvinnan?

Vems slöja borde vi egentligen oroa oss för?

Varför socialdemokraterna?

Tage Erlanders gestalt uppväckte ingen lidelse, inte heller den politik han företrädde, en vision så utspädd att den mest liknade vatten. Men vatten är ingen dålig dryck och visionära koncentrat har onekligen sina risker.

När jag demonstrerar med SAP känner jag mig däremot som en i mängden, de små kraven förankrar mig i verkligheten, men jag är lite osäker på om inte upplevelsen är grundad mer på nostalgi än verklighetssinne. Är det inte på Strängs hängslen och Erlanders skrynkliga byxor som jag i själva verket röstar, eller rättare sagt, på minnet av dessa persedlar och och plagg?

”Mitt förnamn är Ronny” – Ronny Ambjörnsson

Den senaste tiden har jag funderat över mina politiska sympatier och hur välgrundade de egentligen är. I vilken mån överensstämmer mina värderingar och ideal med den politik som mitt parti förespråkar i praktiken?

Jag avskyr människor som motiverar sitt partipolitiska ställningstagande med att de gick in på alla representanters hemsidor och valde det parti som var ”bäst”. Inte bäst för dem eller bäst överensstämmande med deras egna åsikter, utan bäst – som om det fanns en objektiv kvalitetsskillnad mellan de olika valen. Som om det inte fanns någon historisk bakgrund, någon skillnad mellan idé och praktik eller ett subjektivt filter. Att jag har valt socialdemokraterna är absolut ett val baserat på känslor, personlighet och subjektivitet. Det är orättvist att utmåla den politiska ekvationen som en rent objektiv, matematisk process.

Därmed inte sagt att känslorna ska tjänstgöra som skygglappar eller användas som en mur för att stänga ut sådant som inte passar ihop med den egna drömmen eller uppfattningen.

Det som lockade mig till socialdemokraterna var pragmatismen, realismen och de små stegens revolution. Fokuset på solidaritet, medmänsklighet och rättvisa. Få uppenbart orimliga löften och analyser, inga väderkvarnar som måste bekämpas och ingen demonisering av motståndarsidan. Ett förnuftigt ”lagomparti” för sansade människor.

Men det historiska arvet och partiets många politiska segrar spelar också en avgörande roll. Mycket av det som vi har byggt upp under de senaste hundra åren är en följd av socialdemokratisk politik och socialdemokratiska visioner. Dagens socialdemokrater har mycket att vara stolta över.

Här börjar också problemen uppenbara sig. I vilken mån är jag (och socialdemokraterna) fast i det förflutna? Jag har ingen personlig relation till vare sig Gunnar Sträng eller Tage Erlander, men jag beundrar Olof Palme och jag beundrar vad partiet har åstadkommit under sina första decennier. Däremot känner jag ingen stolthet inför partiet moderna historia, med namn som Göran Persson, Pär Nuder eller Thomas Bodström. Om jag alls har någon koll på de politiska besluten så är jag ofta ganska negativ, till exempel när det gäller kommunaliseringen av skolan.

Är det nostalgin som har styrt min hand? Är jag trots mitt senkomna engagemang och min unga ålder (nåja) redan en förlegad relikt?

Eftersom jag är en tänkande, (över-)analytisk person så är jag egentligen inte särskilt orolig för att jag lurar mig själv. Även om det förflutna har spelat en stor roll inledningsvis, så behöver det inte vara lika avgörande i framtiden. Dessutom kan gamla framgångar tjäna som inspiration och något att kämpa för. Samtidigt bör alla socialdemokrater (och alla andra för den delen, det finns fler partier med en lång och rik historia) ta sig en funderare över sin relation till partiets historia och sina idéer inför framtiden.

Tags: