Archive for category Böcker

Röde Orm – I västerled

Den första delen av Frans G. Bengtssons vikingaepos finns numera i tecknad form. Tecknaren är Charlie Christensen, mest känd för att ha skapat Arne Anka. De ursprungliga fyra delarna är numera samlade i en volym om drygt 210 sidor.

Rode_Orm”Röde Orm – I västerled” är mer av en klassisk serie, än ”Maus” och ”Persepolis”. Den innehåller inte lika mycket text och fokus ligger mer på action och äventyr. Samtidigt är det en intressant och lättillgänglig presentation av dåtidens värld som inkluderar besök i det muslimska Cordoba, en plundring av England och möten med historiska personer som Harald Blåtand. Röde Orm möter även främmande kulturer och religioner som för det mesta presenteras på ett intresseväckande sätt.

Även om det inte är en helt historiskt korrekt berättelse, så är det fortfarande en bra ingång till det medeltida Europa. I synnerhet för läströtta elever.

Marjane Satrapi – Persepolis

Marjane Satrapi föddes i Iran 1969 och den självbiografiska serieromanen ”Persepolis” skildrar hennes barndom och uppväxt som sammanfaller med en tumultartad period i landets historia. Shahen av Iran blir avsatt av Khomeini, det religiösa trycket ökar och ett blodigt krig mellan Iran och Irak inleds.

PersepolisFamiljen Satrapi är välutbildade och sekulariserade, med värderingar som en svensk läsare har väldigt lätt att identifiera sig med. Därför är det inga problem att förstå deras oro, rädsla och missnöje. Marjane vill ha samma möjligheter som västerländska barn, men detta krockar med den mycket strikta och djupt troende regimen. Landet blir som ett fängelse och hennes föräldrar lyckas till sist skicka iväg henne till Europa. Men även där uppstår konflikter och kulturkrockar, inte minst eftersom Marjane saknar sina föräldrar.

Ursprungligen gav serien ut i fyra delar. Dessa har sedan samlats i ett, tjockt album. Satrapi tecknar i svart-vitt och stilen är ganska naiv och enkel. Inte helt olik den som återfinns i ”Maus”. Historien är gripande, välberättad och känns fortfarande aktuell. Alla som någon gång varit tonåringar och barn kan identifiera sig med Marjane. Samtidigt är det ingen bok som är skriven för att demonisera Iran eller landets religiösa ledarskap, även om konsekvenserna av deras maktövertagande är att familjen Satrapis liv blir betydligt ofriare. Läsaren får sig en bild av både Irans moderna historia och hur det kan vara att växa upp under sådana omständigheter.

Jag tycker absolut att ”Persepolis” kan användas i undervisning, antingen som bredvidläsning under en kurs om 1900-talshistoria eller så kan man använda utdrag ur den när man pratar om Islam och Mellanöstern.

Art Spiegelman – Maus

”Maus” är en grafisk roman (det vill säga ett mer ”sofistikerat” och textrikt seriealbum) om Art Spiegelmans egen far – Vladek- och hans upplevelser under Förintelsen. Romanen var ursprungligen uppdelad i två delar och finns tillgänglig på de flesta bibliotek, även om den inte verkar finnas i tryck på svenska längre.

maus2.jpgLäsaren får följa Vladek Spiegelman både under krigsåren och efteråt. Man får också följa arbetet med själva romanen och sonens konflikter med fadern och deras samtal om det förflutna. ”Maus” blir en bättre och mer komplett roman av att man får följa huvudpersonerna både under kriget och många år senare när Art försöker skapa en serie om faderns upplevelser. Precis som när det gäller ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” så är personerna och historien komplex och mångfacetterad. Vladek är en handlingskraftig, kreativ och medkännande person i lägret. Han är en mästare på att improvisera och tricksa. Men den äldre Vladek framstår som en härsklysten, småaktig och snål person som ofta hamnar i konflikt både med sin son och sin hustru. Trots sina egna upplevelser är han fördomsfull och nedlåtande mot framförallt färgade.

Vladek är ett bra exempel på att människor förändras av traumatiska upplevelser och att egenskaper som är nödvändiga för att överleva i en svår situation kan utvecklas till hinder för dem när de sedan försöker leva ett normalt liv. Vladek älskar verkligen sin son, men förmår inte att uttrycka detta på något bra sätt. Ängslan och oron är hans ständiga följeslagare och det finns ingen som han kan lita på förutom sig själv.

”Maus” är tecknat i svart-vitt i en ganska enkel och lite naiv stil. Personerna framställs som olika typer av djur, baserat på deras nationalitet och religion. Judarna är möss, tyskarna katter, ryssarna björnar, svenskarna renar och så vidare. De flesta liknar varandra och det är kläder och accessoarer som främst skiljer dem åt.

Teckningsstilen fungerar oväntat bra ihop med det allvarliga ämnet. Jag kan tänka mig att det hade blivit svårare att läsa och ta till sig romanen om teckningarna hade varit mer realistiska. Det är också mycket möjligt att de i så fall hade tagit uppmärksamhet ifrån själva historien.

Jag tycker att ”Maus” är en mycket bra bok som absolut kan användas inom Historieämnet. Det är en lämplig bok även för unga och ovana läsare.

Peter Englund – Stridens skönhet och sorg

stridsorgPeter Englund har valt ett annorlunda och mycket intressant sätt att presentera första världskriget. I 212 korta kapitel får vi följa ett antal personer, deras reaktioner på kriget och hur de drabbas. Det är en brokig samling ifrån olika nationer; några är direkt inblandade i kriget, medan andra lever i dess skugga. Materialet är hämtat ifrån dagböcker, brev och memoarer. Bland personerna återfinns soldater, sjuksköterskor, äventyrare och en tysk skolflicka. De flesta överlever kriget. Englund ger en kort beskrivning av deras liv både före och efter första världskriget. Omfattande fotnoter ger ytterligare detaljer till deras berättelser.

Det här är ett bra sätt att ge kriget ett mänskligt ansikte och jag skulle kunna tänka mig att använda utdrag ifrån boken som ett komplement till faktatexter. Min erfarenhet är att historiska fakta är avsevärt mycket lättare att komma över än människors personliga reaktion på olika avgörande händelser. Därför är en sådan här bok guld värd.

Tags:

Ingemark, Gerding, Castoriano – Liv och död i antikens Rom

”Liv och död i antikens Rom” trycktes 2003, men verkar numera vara slutsåld. Den handlar, som titeln antyder, om livet i antikens Italien och bygger framförallt på information som man har fått fram genom att undersöka Pompejis ruiner.

livododBoken är väldigt pedagogiskt upplagd och inleds med en lagom detaljerad sammanfattning av Romarrikets kultur och historia. Delar av denna inledning har jag använt när jag undervisat elever om Antiken. Övriga delar handlar om ”Äktenskap, barn och kärlek”, ”Mat och dryck”, ”Arbete och fritid”, ”Bostad och boende” och ”Döden”. Fokus ligger på den vanlige romarens liv, värderingar och åsikter. Vill man lösa om  krigen, kejsarna och de stora fältslagen rekommenderar jag andra böcker. Bilderna består av vackra fotografier ifrån Pompejis ruiner.

Jag tycker att ”Liv och död i antikens Rom” är en utmärkt introduktion till Romarriket och en bok som kan läsas med behållning även av måttligt historieintresserade personer.

Mark Lynas – Sex grader

Vår miljö och hoten mot den har blivit allt relevantare att även diskutera i skolan. Själv brukar jag försöka diskutera ämnet i Samhällskunskapen. Våra miljöproblem handlar om flera intressanta och viktiga frågor och belyser tydligt många av världens orättvisor.

sexgraderJournalisten Mark Lynas har skrivit en mycket pedagogisk och omtalad bok om vad som kommer att hända vår planet och oss om medeltemperaturen börjar stiga. Boken passar nog bäst som läsning för läraren inför ett arbetsområde om miljö. Men det borde gå utmärkt att lägga upp en serie lektioner kring miljöproblemen med utgångspunkt i hans bok. Först kan man presentera de förändringar som inträder för varje grad som vår genomsnittstemperatur stiger. Sedan kan man diskutera vad eleverna och resten av världen kan och bör göra. Har vi i väst ett större ansvar på grund av vår enorma konsumtion jämfört med fattigare delar av världen? Hur stora uppoffringar kan eleverna tänka sig att göra?

Tags:

A Very Short Introduction

Oxford University Press ger ut en serie korta, små skrifter som är tänkta att ge en bra sammanfattning över så olika områden som franska revolutionen, globalisering och Hegel. Varje bok är mellan 90 och 150 sidor och är skriven av en eller flera experter. Böckerna är skrivna på engelska och innehåller dessutom referenser och tips på vidare läsning.

averyshortDet här är ingen serie som jag skulle rekommendera till elever (även om jag vet att en del böcker har ingått som undervisningsmaterial på IB-programmet) eftersom språket är relativt avancerat och ämnena oftast ganska komplexa. Men för läraren är det ett utmärkt sätt att förkovra sig inom olika områden, utan att behöva läsa en massa tjocka luntor. Varje bok kostar dessutom runt hundralappen och en del finns samlade i boxar kring vissa teman.

Aleksandr Solzjenitsyn – En dag i Ivan Denisovitjs liv

”En dag i Ivan Denisovitjs liv” handlar om lägerfången Ivans liv i Gulag någon gång under 50-talet. Boken bygger på författarens egna upplevelser och är både kort och lättläst. Samtidigt ger den en väldigt bra bild av lägerlivet utan att frossa i övergrepp och elände. Ivan lyckas trotsallt finna lite lycka och trygghet även på denna hemska plats.

ivanBoken säger en hel del om hur en totalitär regim fungerar (eller inte fungerar) och hur den påverkar människor. Den borde fungera utmärkt när man arbetar med 1900-talshistoria. Jag kan även tänka mig att man skulle kunna läsa den i samband med att man pratade om rättsystemet och demokrati inom Samhällskunskapen.

Några intressanta frågor att arbeta med skulle kunna vara: Vad har Ivan gjort för att hamna i lägret? Vad har övriga fångar för bakgrund? Ivan klarar sig ändå ganska bra, varför det och varför gör inte alla det? Hur tror du att du hade klarat dig om du hade hamnat i ett sådant läger?

Tags: ,

Katarina Wennstam – Flickan och skulden, En riktig våldtäktsman

flickanskulden

Katarina Wennstam är journalist och författare till två viktiga böcker om våldtäkt och hur offer och gärningsmän bemöts av samhället. Den första boken, ”Flickan och skulden”, handlar om ett antal konkreta våldtäktsfall och hur offret och de misstänkta gärningsmännen behandlats av polis, rättsväsende och omvärld. Det är en ganska skrämmande läsning, både på grund av de brutala våldtäkterna och på grund av den misstro som flickorna möter när de berättar om sina upplevelser. Wennstam visar hur samhället har skapat sig en bild av hur en ”riktig” våldtäkt ska gå till. Uppfyller man inte bilden av hur offret ska se ut och uppföra sig stämplas man lätt som en lögnare och övergreppet trivialiseras. I synnerhet om gärningsmannen inte heller uppfyller bilden av hur en våldtäktsman ska se ut och uppföra sig.

”En riktig våldtäktsman” utforskar hur gärningsmännen rättfärdigar och trivialiserar sitt eget agerande. Att få dem att erkänna sin egen skuld är en lång och tidskrävande process. De identifierar inte sig själva med samhällets bild av hur en våldtäktsman ska vara och tycker därmed inte att deras agerande har varit en våldtäkt, oavsett hur starka bevis som finns.

riktigvald

Det är två starka och skrämmande böcker. Läsaren känner sympati både med offer och förövare. Jag har använt utdrag ur båda böckerna när vi har pratat om Lag och rätt och jämställdhet på Samhällskunskapen. Det här är viktiga saker att diskutera, men man får träda varsamt med tanke på hur pass vanliga våldtäkter och sexuella övergrepp faktiskt är. Man kan mycket väl tänka sig att det finns personer i klassen som antingen själva varit utsatta för en våldtäkt eller känner någon som har blivit våldtagen.

Även om böckerna inte är särskilt långa så hinner man troligtvis inte läsa igenom dem under ett normalt arbetsområde. De utdrag som jag har låtit klassen ta del av har varit enskilda våldtäktsfall och det inledande kapitlet i ”En riktig våldtäktsman” som beskriver en situation som lätt skulle kunnat eskalera till en våldtäkt. Det handlar om en ung kille och en ung tjej som berusade flörtar på dansgolvet. Men när de  sedan kommer till hennes lägenhet så ångrar hon sig och killen går frustrerad där ifrån. Den här historien är en utmärkt utgångspunkt för diskussioner kring vad en våldtäkt är, varför våldtäkter sker, huruvida det handlar mer om makt än sex och så vidare.

Tags: ,

Gerd Brantenberg – Egalias döttrar

”Egalias döttrar” är en norsk bok som kom 1977 och handlar om ett konservativt, småborgerligt och reaktionärt samhälle där könsrollerna är helt omvända: det är kvinnorna som besitter alla höga och viktiga poster, medan männen ska passa upp och se vackra ut. Det är en väldigt direkt, lättbegriplig och tillgänglig satir över vårt eget samhälle. Brantenberg har även ”feminiserat” språket så att kvinnan och det kvinnliga utgör normen och det allmänmänskliga. Sjökvinnor istället för sjömän, kvinnska istället för människa, herken istället för fröken och så vidare. Ett enkelt, men kraftfullt grep som tydligt visar hur språket kan påverka oss.

egaliasDet här en bok med ambitioner som inte gör de minsta anspråk på att vara neutral eller vetenskaplig. Eftersom den är tydlig och lättläst skulle jag kunna rekommendera den till elever med funderingar kring det här med könsroller och jämställdhet. Utdrag ur boken skulle även fungera utmärkt som diskussionsunderlag. Vad tycker eleverna om småflickor som beter som som stökiga pojkar, unga män som blir våldtagna av berusade äldre kvinnor och att det är kvinnorna som besätter alla viktiga poster i samhället?

För en vuxen lärare som är någorlunda påläst och insatt har inte boken lika mycket att erbjuda. Jag skulle därför främst rekommendera den för användning i undervisningen.

Tags: