Archive for category Notis

Om alkoholundervisning

Jag minns egentligen ingenting alls av den alkohol- och droginformation som jag fick ta del av under min egen skolgång. Med tanke på vilken snäll, försiktigt och disträ ung man som jag var (och är) så var droger och överdriven alkoholkonsumtion något mycket avlägset och strikt förbjudet. Även idag dricker jag så pass lite alkohol att jag nästan är nykterist. Egentligen inte av moraliska skäl, utan för att jag aldrig tilltalats särskilt mycket av att tappa kontrollen över mig själv. Dessutom tycker jag inte att öl, vin och starksprit smakar särskilt gott.

DN skriver att alkohol- och drogundervisningen kommer att förändras i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att ta upp samhällsproblem i undervisningen. Alkohol- och drogmissbruk förekommer dessutom i väldigt många familjer och är en del av vardagen för ett stort antal elever. Däremot så är det något som ska diskuteras sakligt. Moraliserande och hycklande vuxna finns det ingen elev som lyssnar på. Åtgärder i sådana här komplicerade frågor kräver ett helhetsgrepp, med deltagande ifrån föräldrar, lärare och omvärld.

Tags:

En kortis om SKL:s utspel

Via Christer hittar jag en debattartikel om lärarnas stundande avtalsrörelse. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som listar ett antal diskussionspunkter som de vill ta tag i.

Jag känner att det är en artikel som jag behöver fundera lite över och smälta, men spontant reagerar jag över den första punkten:

1. De centrala parterna måste sluta peta i detaljer. Alla skolor i landet är inte lika. Inte heller alla ämnen, elevgrupper eller lärare. Det skulle hota kvaliteten om man, vilket ibland föreslås från fackligt håll, skulle sätta ett tak för hur många lektioner en lärare får ha eller på annat sätt detaljstyra hur varje lärares arbetstid ska fördelas.

Det vore lika absurt som att centralt reglera hur många patientkontakter en sjuksköterska ska ha, eller bestämma att en brandman bara skulle göra ett visst ­antal utryckningar per vecka oavsett hur många bränder som inträffar.

Jag har inga invändningar mot att skolorna lokalt ges ökat inflytande, men jag tycker absolut att det är en god idé att centralt bestämma undervisningstiden för olika typer av lärare. En heltidstjänst för en gymnasielärare ska inte vara 20 undervisningstimmar i veckan på en skolan, 15 på en annan och 25 på en tredje. Jag tycker att det ska finnas tak, däremot kan dessa vara förhandlingsbara. Vill skolan att läraren ska jobba mer och han accepterar detta så ska han naturligtvis även ersättas ekonomiskt. Jag kan tycka att det är ganska rimligt att omkring 15 undervisningstimmar per vecka, motsvarar heltid för en gymnasielärare. Då får man 15 h förarbete, 15 h undervisning och 15 h efterarbete per vecka. Skulle det sedan finnas erfarna lärare som inte behöver lägga ner lika mycket tid på för- och efterarbete så kan dessa frivilligt åta sig mer undervisning, under förutsättning att de ersätts för detta.

Jag menar att kvaliteten på undervisningen i allra högsta grad påverkas av lärarens arbetsbelastning, liksom kvaliteten på sjukvården påverkas av sjuksköterskornas arbetsbelastning och en brandmän gör säkert ett bättre arbete om han får vila mellan utryckningarna.

Tags: ,

Stockholmare smartare än lantisar?

Stockholmarna må vara smartare än resten av befolkningen, men huvudstadens politiker verkar i alla fall vara tämligen dåliga på elementär ekonomi. Nu kommer ytterligare avslöjanden om hur välfungerande verksamheter avknoppats till vrakpriser.

Inget ont om Anita Godhe och Anna-Maria Kriss, som verkar sköta verksamheten på ett bra och tillfredsställande sätt. Men att rea ut hemtjänst, som på bara nio månader omsätter 25 miljoner och ger en vinst på fyra miljoner, för mindre än 70 000 kronor, det är ett bra exempel på grov inkompetens. Det är mycket viktigare att man får ut marknadsmässiga priser än att det går fort.

Tags:

Om moraliserande

Privat är jag en person med starka åsikter och värderingar. Men när jag kliver in i ett klassrum så försöker jag alltid vara så öppen och lyhörd som möjligt. Få saker får läraren att framstå som mossig och otillgänglig som moraliserande. Lärarens som förfasar sig över elevernas åsikter och argument vinner inget förtroende.

Därmed inte sagt att man ska låta extrema eller illa underbyggda åsikter stå obemötta. Men man ska diskutera och debattera sakligt med eleverna. Ingen kommer att bli omvänd efter att snackat fem minuter med sin lärare. Däremot kanske man kan väcka en del funderingar och tvivel som på sikt kommer att leda till att man omvärderar sin egen åsikt.

Många elever slänger dessutom ur sig kontroversiella åsikter som en provokation för att se om läraren nappar. Den fällan ska man inte ramla i.

Läraren ska föregå med gott exempel. En moraliserande och självbelåten personer som aldrig reflekterar över sina egna värderingar framstår inte som trovärdig när han ifrågasätter andras åsikter.

Klåfingrig rektor på friskola i Uppsala

Upsala nya tidning berättar om Doctrinagymnasiet, som numera gått i konkurs, där nepotismen i allra högsta grad var ett faktum. Rektorns egen son fick högsta betyg i kurser som han inte hade läst eller som andra lärare underkänt honom i. En annan son var vd och gymnastiklärare utan att hålla i någon som helst faktiskt gymnastikundervisning. En av de anställda beräknar att många av eleverna inte har läst mer än 70% av sin valda utbildning.

Häpnadsväckande. Man frågar sig också vilka konsekvenser som detta kommer att få för den inblandade rektorn, som också är skolans ägare tillsammans med sin son (inte den som fick högsta betyg i kurser han inte hade läst, utan den son som var gymnastiklärare och Vd). Rimligtvis borde han allra minst få betala tillbaka de skattepengar som han fått in ifrån kommunen. Läs mer om alla turer kring skolan här.

Tags: ,